....Do you want to join Sweden and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry?
MVG is quite possibly Sweden's oldest start-up company with its roots extending as far back as 1822. We have a clear vision and goal to be the largest and best production partner in the Nordic region within our segments. To achieve this goal, we are now building the foundation where our four workshops in Motala, Kristinehamn (two business units) and Malmö constitutes the core of our business. ..Vill du vara med och bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri?
MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822. Vi har en tydlig vision och målsättning att bli störst och bäst i Norden inom vårt segment. För att nå denna målsättning bygger vi nu från grunden där våra fyra verkstäder i Motala, Kristinehamn (två) och Malmö är kärnan i vår verksamhet. ....

....With the strategic intent of reinforcing our financial organization we are looking for an accounting economist with a firm controller experience to specifically support our workshops in the Kristinehamn area. You will be one of our key players in the MVG Finance team, enjoying high responsibility and accountability and at the same time being able to act independently. ..I vår fortsatta strategiska tillväxt vill vi förstärka vår ekonomifunktion och söker därför en skicklig redovisningsekonom med controllererfarenhet som speciellt ska stötta våra verkstäder i Kristinehamn. Du erbjuds en ansvarsfull roll där du kommer att behöva agera självständigt, men även vara och agera som en central spelare i ekonomiteamet inom MVG. ....

....Your accountabilities: ..Ditt arbete kommer i huvudsak innebära att: ....

 • ....Preparation of monthly and annual accounts. ..Ta fram månads- och årsbokslut. ....
 • ....Analyze the balance sheet and income statement in connection with the financial statements. ..Analytiskt granska balans- och resultatrapport i samband med bokslut. ....
 • ....Forecasting. ..Genomföra prognosarbete. ....
 • ....Reporting to Group Controller. ..Rapportera till koncerncontroller. ....
 • ....Actively follow business from quote to close, invoicing and revenue, from a controller perspective. ..Aktivt följa affärer från offert till avslut utifrån ett controllerperspektiv. ....

....To succeed you require: ..För att lyckas i rollen behöver du: ....

 • ....Academic degree, BA, Economist or equivalent. ..Akademisk examen, civilekonom eller likvärdigt. ....
 • ....At least 5 years experience in relevant financial work, preferably in manufacturing industry. ..Minst 5 års erfarenhet av relevant ekonomiarbete, gärna inom tillverkande industri. ....
 • ....Familiarity working in business systems and specifically experience in the Monitor System is meritorious. ..Vana av arbete i affärssystem. Specifik erfarenhet av affärssystemet Monitor är meriterande. ....

....We are looking for a person who is/has: ..Vi söker dig som är/har: ....

 • ....Structured, organized and skilled in prioritizing. ..Strukturerad i arbetet, håller ordning och reda samt har förmåga att prioritera. ....
 • ....Good communication skills. ..God kommunikationsförmåga. ....
 • ....Enjoys working independently as well as in a group. ..Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. ....
 • ....Possesses a strong analytical ability. ..Besitter en god analytisk förmåga. ....

....Other: ..Övrig information ....

 • ....Possible location is Motala or Kristinehamn. Travel in the service will occur, but will not have to be frequent. ..Möjlig placeringsort är Motala eller Kristinehamn. Resor i tjänsten förekommer, dock ej frekvent. ....

.... Duties to begin as soon as possible according to agreement. ..Tillträde snarast efter överenskommelse. ....

 

....For more information contact: ..För ytterligare information om tjänsten kontakta: ....

Anna Paersson ....(Group Finance Manager)..(Koncernekonomichef)....
....Mobile +46-769-429914 , alternatively through mail anna.paersson@mvg.se. ..Mobil 0769-429914, alternativt via mail på anna.paersson@mvg.se ....

....Or .. Eller ....

Charlotte Axelsson (HR-Manager)
....Mobile +46-739209950, alternatively through mail Charlotte.Axelsson@mvg.se ..Mobil 0739-209950, alternativt via mail på Charlotte.Axelsson@mvg.se ....

....Application ..Ansökan ....
....Your application is to be sent to anna.paersson@mvg.se by September 29th the latest.  ..Vi vill ha din ansökan senast 29e September till anna.paersson@mvg.se. ..Urval och intervjuer sker löpande. ..Selection and interviews are ongoing. ....The position may be decided upon before the closing date, hence kindly apply as soon as possible. ..Tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt. ....

....Welcome with your application! ..Välkommen med din ansökan! ....


....Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering industry group manufacturing products that require qualified machining, welding and assembly. Customers mainly consist of well-known large companies with a base in Scandinavia or Europe. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries / production units, Motala Verkstad in Motala, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry in Malmö and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Strategic growth is both organic and through acquisitions. MVG has approximately 140 employees and a turnover of 200 MSEK. ..Motala Verkstad Group (MVG) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri i Malmö och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 140 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. ....
....For more information, see www.mvg.se ..För mer information se www.mvg.se ....