MVGs styrelse består av ordföranden Bengt Gerger samt ledamöterna Håkan Dahllöf, Arne Bernroth, Johnny Dahlberg och Anders Holm.

Bengt Gerger
Styrelseordförande

Bengt har lång industriell bakgrund från flera ledande positioner inom Ericsson-koncernen samt företagsledande uppgifter inom Cargotec, bland annat som VD för HIAB. Bengt är även styrelseordförande i Motala Verkstad. Dessutom har han och har haft styrelseuppdrag i flera mindre och medelstora bolag.

Anders Holm
Styrelsemedlem och grundare av MVG

Anders är entreprenör med engagemang i Motala Verkstad Group AB, Aqilles Invest AB m.fl. bolag.

Johnny Dahlberg
Styrelsemedlem och grundare av MVG

Johnny är entreprenör med engagemang i Motala Verkstad Group AB, Aqilles Invest AB m.fl. bolag

Arne Bernroth
Styrelsemedlem

Arne Bernroth var tidigare vice VD och regionbankschef för södra Sverige i Nordea och sitter i styrelsen för Nordax Finans AB, Biolin scientific AB, Axcel Advisory Board.

Håkan Dahllöf
Styrelsemedlem

Håkan har lång industriell bakgrund, med flera ledande befattningar inom BT Industries och Toyota Material Handling, bl.a som VD för Toyota Material Handling Europe. Håkan är aktiv i flera bolag, främst genom styrelsearbete och stöd till styrelser och VD.