Verkstad

Tillväxt baserat på följande huvudområden:

 • Industri, kundspecifika lösningar
 • Industri, komponenttillverkning
 • Energi
 • Pressar
 • Broar och Infrastruktur
 • Medicinteknik
 • Olja och Gas
 • Marint
 • Försvarsindustri
 • Service

Organisk tillväxt

 • Fokus på att expandera kärnaffärer och successivt bredda utbudet
 • Exekvering av nuvarande orderstock