....About us..Om oss....

....
International industrial engineering, manufacturing and maintenance business group founded in 1822..Industrikoncern inom verkstad och tungt underhåll, med anor från 1822. ....
....
Motala Verkstad Group consists of: Motala Verkstad (Motala), Blue Future (Höje, Kristinehamn), Blue Future (Gustavsvik, Kristinehamn), Blue Future (Norra Verken, Kristinehamn) and Sjölanders (Västerås), and is the production partner for professional industrial businesses, whether you're looking for a complete sourcing and supply management partner or a sub-contractor of excellence in the manufacturing of systems, subsystems and components. ..Motala Verkstad Group består av: Motala Verkstad (Motala), Blue Future (Höje, Kristinehamn), Blue Future (Gustavsvik, Kristinehamn), Blue Future (Norra Verken, Kristinehamn) och Sjölanders (Västerås), och är en produktionspartner till professionella industriella aktörer, oavsett om du söker en komplett sourcing- och supply-managementpartner eller en underleverantör med excellens i tillverkning av system, delsystem och komponenter. ....
....
Motala Verkstad Group have well constructed offers for heavy and medium heavy industry: Efficient customer specific solutions, component manufacturing and services for many international and reputable customers, including the following industries; Medical Technology, Energy, Marine, Industrial Presses, Oil & Gas, Bridges & Infrastructure, Defence Industries and other high demand areas. ..Motala Verkstad Group har väl utvecklade erbjudanden för tung och medeltung industri: Effektiva kundspecifika lösningar, komponent-tillverkning och service för många internationella och välrenommerade kunder inom bland annat följande branscher; Medicinteknik, Energi, Marint, Pressar, Olja & Gas, Broar & Infrastruktur, Försvarsindustrier och andra områden med höga krav. ....
....