Linda vid en turbin.jpg

 ....

We provide service-, maintenance- and repairservices in the marine propulsion area such as propellers, shafts and water jets.

We have just as many years of experience of providing services for the hydro power industry, where we work both in our own workshop and on-site.

..

Vi tillhandahåller förstklassiga service-, underhålls- och reparationstjänster inom marin framfartsutrustning såsom propellrar, axlar och vattenjet-aggregat.

Vi har lika mångårig erfarenhet av motsvarande tjänster till vattenkraftsindustrin, där vi arbetar såväl i vår egen verkstad som on-site.

....