....Our common management system is certified according to ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015 by Kiwa Inspecta AB. In addition to the Joint Certification for Environment and Quality Management, our production skills specialist skills are certified as below:..Vårt gemensamma ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 av Kiwa Inspecta AB. Utöver den gemensamma certifieringen för miljö och kvalitetsledning är våra produktionssiters specialistkompetenser certifierade enligt nedan: ....

Motala

  • ISO 13485:2016 ....(Medical technology)..(Medicinteknik) ....

  • ....ISO 3834-2:2005 (Welding of mechanical products)..ISO 3834-2:2005 (Svetsning av mekaniska produkter)....

  • EN 1090-1:2009+A1:2011 ....(Manufacture and dimensioning of welded steel structures)..(Tillverkning och dimensionering av svetsade stålkonstruktioner)....

Kristinehamn

  • ISO 3834-2:2005 ....(Welding of mechanical products)..(Svetsning av mekaniska produkter)....

  • ....EN 1090-1:2009+A1:2011 (Manufacture and dimensioning of welded steel structures)..EN 1090-1:2009+A1:2011 (Tillverkning och dimensionering av svetsade stålkonstruktioner)....

  • Recognition for BV Mode II Scheme ....(Manufacturing of marine details according to NR320)..(Tillverkning av marina detaljer enligt NR320)....

Västerås

  • ....ISO 3834-2:2005 (Svetsning av mekaniska produkter)..ISO 3834-2:2005 (Welding of mechanical products)....

  • ....EN 15085-2:2007 (Svetsning av järnvägsfordon och komponenter CL1)..EN 15085-2:2007 (Welding of railway vehicles and components CL1)....

  • ....EN 1090-1:2009 EXC 2 (Tillverkning av bärande stålkonstruktioner)..EN 1090-1:2009 EXC 2 (Manufacture of bearing steel structures)....

....Environmental and quality manager..Yttre miljö- och kvalitetschef....

Viktor Eriksson