....MVG utilizes a flat cost efficient and effective organisational structure. Based on the core four production units efforts are made to align sales and support functions to allow maximizing our customers production benefits. .. MVG använder en platt organisationsstruktur för att maximera effektivitet och att skapa kostnadsfördelar till nytta för våra kunder och deras målsättningar. ....

[english]

[english]

[swedish]

[swedish]