.

.

In our monthly newsletter we try to inform our clients, suppliers, staff and others about what is happening on our sites in Motala, Västerås and Kristinehamn. Just fill in the form above. ..I vårt månatliga nyhetsmail försöker vi hålla våra kunder, leverantörer, medarbetare och andra uppdaterade på vad som händer på våra anläggningar i Motala, Västerås och Kristinehamn. Skriv in din mailadress i formuläret här ovan.