....Wanted: Production technician ..Lediga Jobb: Produktionstekniker ....

....We are looking for a production technician with CAD/CAM experience!..Vi söker en produktionstekniker med CAD/CAM-erfarenhet! ....

....MVG is Sweden's perhaps oldest start-up company. We have roots extending as far back as 1822, but we have the energy and drive of a young company to further our clear vision; building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry.
Our conviction is that we are stronger with our customers, suppliers and employees. We are looking for a Manager of Quality and External Environment that share our energy, conviction and ambition. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag. Vi har rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822 men vi har ett ungt företags energi att ta oss an vår tydliga vision; att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. 
Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi växer och söker en produktionstekniker som delar vår energi, övertygelse och ambition. ....

....We are in an expansive phase where we start cooperating with exciting customers and build routines for new and continuous articles. Together with our customers, we  engage in continuous production development and efficiency to ensure profitability and continued competitiveness for both parties. In order to succeed, we are looking for a skilled production technician / programmer who both dares and is on fire for questioning status quo.  ..Vi befinner oss i en expansiv fas där vi startar samarbeten med spännande kunder och bygger upp rutiner för nya och kontinuerliga artiklar. Tillsammans med våra kunder vill vi arbeta för ständig produktionsutveckling och effektivisering för att säkra lönsamhet och fortsatt konkurrensförmåga för båda parter. För att lyckas med detta söker vi en duktig produktionstekniker/programmerare som vågar och brinner för att ifrågasätta status quo. ....