Motala Verkstad får stororder från Cameron International

En ny order från olje- och gasutvinningsföretaget Cameron International Corporation värd 7,6 miljoner SEK skapar fler jobb inom affärsområdet Oil & Gas på Motala Verkstad.


Ordern innebär att Motala Verkstad ska tillverka kompletta produktionsrör för olje- och gasutvinning till havs. Motala Verkstads insats omfattar bearbetning, material, projektledning, tekniskt produktionsansvar, ytbehandling, montering och testning.

- Genom att vi utvecklar kompetens och resurser stärks vår konkurrenskraft inom segmentet Oil & Gas, vilket är utmärkt för oss, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

Motala Verkstad har under 20 år byggt upp ett kunnande inom både bearbetning och processer, krav och provningar som krävs av olje- och gasbranschen. Motala Verkstad får ett helhetsansvar för leveranser till slutkunderna inom Oil & Gas och en separat affärsorganisation skapas för segmentet ”Above-Sea”.

- Att vi nu kan skapa ett nytt affärssegment inom Oil & Gas känns bra, vi räknar med fortsatt expansion inom detta område, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

- Om något år är prognosen att Oil & Gas utgör mer än 20 procent av Motala Verkstads omsättning. Detta innebär både investeringar i maskinkapacitet och nyanställningar, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

Motala Verkstad kommer att förstärka personalstyrkan för att kunna satsa fullt ut på det nya affärsområdet.

Cameron är ett av de största företagen i världen med produkter för olja och gasutvinning och har runt 27 000 anställda på drygt 100 platser i världen.