Motala Verkstad får stororder från Cameron International

En ny order från olje- och gasutvinningsföretaget Cameron International Corporation värd 7,6 miljoner SEK skapar fler jobb inom affärsområdet Oil & Gas på Motala Verkstad.


Ordern innebär att Motala Verkstad ska tillverka kompletta produktionsrör för olje- och gasutvinning till havs. Motala Verkstads insats omfattar bearbetning, material, projektledning, tekniskt produktionsansvar, ytbehandling, montering och testning.

- Genom att vi utvecklar kompetens och resurser stärks vår konkurrenskraft inom segmentet Oil & Gas, vilket är utmärkt för oss, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

Motala Verkstad har under 20 år byggt upp ett kunnande inom både bearbetning och processer, krav och provningar som krävs av olje- och gasbranschen. Motala Verkstad får ett helhetsansvar för leveranser till slutkunderna inom Oil & Gas och en separat affärsorganisation skapas för segmentet ”Above-Sea”.

- Att vi nu kan skapa ett nytt affärssegment inom Oil & Gas känns bra, vi räknar med fortsatt expansion inom detta område, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

- Om något år är prognosen att Oil & Gas utgör mer än 20 procent av Motala Verkstads omsättning. Detta innebär både investeringar i maskinkapacitet och nyanställningar, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

Motala Verkstad kommer att förstärka personalstyrkan för att kunna satsa fullt ut på det nya affärsområdet.

Cameron är ett av de största företagen i världen med produkter för olja och gasutvinning och har runt 27 000 anställda på drygt 100 platser i världen.

Stark start på året för Motala Verkstad – bygger del av Citybanan i Stockholm

Det snabbt växande Aqilles Investägda företaget Motala Verkstad har fått en stark start på året. Redan nu har man fått in uppdrag på totalt 130 MSEK, det motsvarar mer än hälften av årsbudgeten. Det senaste uppdraget är en order värd 15 MSEK med Trafikverket som slutkund.Uppdraget är en del av bygget av Citybanan i Stockholm. - Detta är ett infrastrukturprojekt som ger beläggning för 2013 och totalt sträcker sig över tre år. Beställningen ger både arbete i produktionen och installationsarbeten på plats, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad. Det växande Motala Verkstad satsar på framtiden och rekryterar kontinuerligt montörer, operatörer, kvalitets- och produktionstekniker. - Uppdraget att bygga en del av Citybanan tillsammans med en ökad försäljning inom service och reservdelar till plattpressar på våra exportmarknader öppnar för nyanställningar av kvalificerade montörer, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

Motala Verkstad levererar till US Navy

Aqilles Investägda Motala Verkstad har av Rolls Royce Naval Marine i USA fått order på att leverera delar till amerikanska flottans nya ytstridsfartyg, LCS (Littoral Combat Ship). Leveranser till de första fartygen kommer att ske 2012.

Motala Verkstad kommer att leverera långa axlar i rostfritt material som är avsedda för drivning av vattenjetaggregat som Rolls Royce Naval Marine levererar till fartygen. Ordern om ca 6 msek avser en första leverans till en serie om totalt 10 fartyg som skall byggas de närmaste 5 åren. Genom denna första beställning ser Motala Verkstad stora möjligheter att få order successivt till de kommande fartygen.

”Vi har fått ordern i internationell konkurrens med främst andra europeiska företag. Att arbeta med denna typ av specialstål kräver stor kunskap om hur materialet uppträder vid bearbetning vilket Motala Verkstad har stor erfarenhet av och stark kompetens inom”, säger Rolf Polbratt, VD för Motala Verkstad.

LCS är den senaste generationen av fartyg i den amerikanska flottan och har en avancerad konstruktion och brett användningsområde. Fartygen är trimaraner med en topphastighet på ca 50 knop och är avsedda för kustnära uppdrag. Bortom de tio fartygen i en första serie plus tio av en annan typ finns önskemål från US Navy om upp till 55 fartyg totalt.

Styrelsen för Motala Verkstad har också beslutat att investera 13 MSEK i modernisering av utrustning för att stärka företagets internationella konkurrenskraft.

”Vi ser denna order som ett tydligt tecken på att vi ses som en av de ledande tillverkarna inom detta område. Vi kommer att fortsätta att investera i verksamheten för att ytterligare stärka vår internationella konkurrenskraft”, säger Anders Holm, VD för Aqilles Invest som äger Motala Verkstad.

Läs mer om LCS på US Navys hemsida här .