Motala Verkstad bygger lyft- och svängmaskineri till Södra Marieholmsbron i Göteborg

Motala Verkstad fick nyligen uppdraget att konstruera, tillverka och montera ett lyft- och svängmaskineri till den nya Södra Marieholmsbron i Göteborg. Motala Verkstad står för totalentreprenad på maskineriet, inklusive hydraulik. Skanska-MTH Marieholmsbron HB är beställare och Trafikverket är slutkund.

Ordern uppgår till totalt 12 688 000 SEK och beräknas vara klar för montering i slutet av 2015.

Motala Verkstad har de senaste åren tillverkat lyft- och svängmaskinerier till Universitetsbron i Malmö och till järnvägsbron i Motala.

-  Vår samlade erfarenhet och kunskap om rörliga broar och mer specifikt lyft- och svängmaskinerier gör oss till rätt leverantör. Vi är glada över Skanska-MTH:s och Trafikverkets förtroende, säger Johan Stråhlin, Affärsansvarig bro på Motala Verkstad.

Enligt Trafikverket innebär utbyggnaden av den aktuella sträckan till dubbelspår att sårbarheten minskar för tågförbindelserna över Göta älv och ökar kapaciteten på järnvägen mot Göteborgs Hamn och industrierna på Hisingen.

-  Motala Verkstads erfarenhet är avgörande för ett projekt av den här storleken. Trafikverkets bedömning av Motala Verkstads maskinerilösningar i anbudsskedet gav höga poäng och vi känner oss trygga med den kunskap som finns inom företaget, säger Kenneth Wahlqvist, Projektchef på Skanska-MTH Marieholmsbron HB.

Det första tåget körs över bron i början av 2016.

Marieholmsbron över Göta älv och Säveån ska minska störningarna och öka robustheten i hela järnvägssystemet och möjliggöra mer godstrafik på järnväg. Den nya bron skall vara av typen lyftsvängbro och skall placeras nedströms, söder, om befintlig Marieholmsbro och så nära som det är tekniskt möjligt.(www.trafikverket.se)

Motala Verkstad får stororder från Cameron International

En ny order från olje- och gasutvinningsföretaget Cameron International Corporation värd 7,6 miljoner SEK skapar fler jobb inom affärsområdet Oil & Gas på Motala Verkstad.


Ordern innebär att Motala Verkstad ska tillverka kompletta produktionsrör för olje- och gasutvinning till havs. Motala Verkstads insats omfattar bearbetning, material, projektledning, tekniskt produktionsansvar, ytbehandling, montering och testning.

- Genom att vi utvecklar kompetens och resurser stärks vår konkurrenskraft inom segmentet Oil & Gas, vilket är utmärkt för oss, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

Motala Verkstad har under 20 år byggt upp ett kunnande inom både bearbetning och processer, krav och provningar som krävs av olje- och gasbranschen. Motala Verkstad får ett helhetsansvar för leveranser till slutkunderna inom Oil & Gas och en separat affärsorganisation skapas för segmentet ”Above-Sea”.

- Att vi nu kan skapa ett nytt affärssegment inom Oil & Gas känns bra, vi räknar med fortsatt expansion inom detta område, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

- Om något år är prognosen att Oil & Gas utgör mer än 20 procent av Motala Verkstads omsättning. Detta innebär både investeringar i maskinkapacitet och nyanställningar, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

Motala Verkstad kommer att förstärka personalstyrkan för att kunna satsa fullt ut på det nya affärsområdet.

Cameron är ett av de största företagen i världen med produkter för olja och gasutvinning och har runt 27 000 anställda på drygt 100 platser i världen.

Motala Verkstad rekryterar ny produktionschef

Carl Löfstrand

Carl Löfstrand

Ny produktionschef på Aqilles Investägda Motala Verkstad blir Carl Löfstrand. Han kommer att arbeta med att utveckla och effektivisera produktionen i det snabbt växande företaget. Carl Löfstrand har lång erfarenhet av fordonsindustrin, bland annat genom tidigare arbete på Volvo Lastvagnar och Specma Hydraulic. Senast kommer han från rollen som underhållschef på TitanX Engine Cooling och dessförinnan arbetade han som operativ chef på Mechanum i Göteborg.

- Motala Verkstad med sitt stolta varumärke och sin anrika historia är en spännande utmaning för mig. Det är ett företag som ligger i teknikens framkant inom flera områden, säger Carl Löfstrand.

Ett av de uppdrag som ingår i rollen som produktionschef blir att införa Motala Verkstads Produktions System (MVPS).

- Carl blir en viktig tillgång för Motala Verkstad. Med hans produktionserfarenhet och bakgrund inom fordonsindustrin kommer vi att kunna utveckla och effektivisera vår produktion ytterligare. Han kommer att vara viktig i förbättringsarbetet på Motala Verkstad, vilket kommer att fortsätta på den inslagna vägen med målstyrt resultatarbete under Carls ledning, säger Jörgen Hedström, VD för Motala Verkstad.

Carl Löfstrand är 34 år och bor tillsammans med sin familj i Ljungsbro, Linköping.

Stark start på året för Motala Verkstad – bygger del av Citybanan i Stockholm

Det snabbt växande Aqilles Investägda företaget Motala Verkstad har fått en stark start på året. Redan nu har man fått in uppdrag på totalt 130 MSEK, det motsvarar mer än hälften av årsbudgeten. Det senaste uppdraget är en order värd 15 MSEK med Trafikverket som slutkund.Uppdraget är en del av bygget av Citybanan i Stockholm. - Detta är ett infrastrukturprojekt som ger beläggning för 2013 och totalt sträcker sig över tre år. Beställningen ger både arbete i produktionen och installationsarbeten på plats, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad. Det växande Motala Verkstad satsar på framtiden och rekryterar kontinuerligt montörer, operatörer, kvalitets- och produktionstekniker. - Uppdraget att bygga en del av Citybanan tillsammans med en ökad försäljning inom service och reservdelar till plattpressar på våra exportmarknader öppnar för nyanställningar av kvalificerade montörer, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.