Qeep Groups dotterbolag Motala Verkstad säljer fastighet till Kungsleden

Qeep Group, huvudägare av AB Motala Verkstad, säljer fastigheten i Motala till Kungsleden AB (publ) för 52 MSEK. Fastigheten hyrs i sin helhet av AB Motala Verkstad på ett 17-årigt avtal. Tillträde för Kungsleden är planerat till den 3 maj 2011.

- Vår kärnaffär är inte att förvalta fastigheter, därav försäljningen till Kungsleden. Vi vill koncentrera oss på vårt långsiktiga arbete med AB Motala Verkstad och frigör nu kapital för att bl.a. kunna investera i produktionen och satsa mer aktivt på marknaden, säger Anders Holm, VD Qeep Group AB.

Förvärvet av AB Motala Verkstad är en del i Qeep Groups långsiktiga strategi att vidareutveckla svenska företag med potential för nya resultatnivåer och tillväxt. Qeep Group tillträdde den 15 februari 2011 som ägare och innehar 97,5 procent av aktierna i AB Motala Verkstad.

AB Motala Verkstad är ett av Sveriges äldsta verkstadsföretag och en etablerad leverantör av högkvalificerade mekaniska produkter och servicetjänster. AB Motala Verkstad grundades år 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal. Produkterna som Motala Verkstad tillverkar för kunds räkning idag är exempelvis fartygsaxlar, medicinteknisk utrustning, öppningsbara broar, risersystem för oljeutvinning till havs och pumpar för processindustrin.Qeep Groups dotterbolag Motala Verkstad säljer fastighet till Kungsleden.