Qeep Group tillträder som huvudägare av AB Motala Verkstad

Den 15 februari 2011 tillträder Qeep Group som huvudägare av AB Motala Verkstad.

Enligt ett pressmeddelande den 15 december 2010 tecknade Qeep Group avtal att förvärva över 90 procent av aktierna i AB Motala Verkstad. Förvärvet av AB Motala Verkstad är en del i Qeep Groups långsiktiga strategi att vidareutveckla svenska företag med potential för nya resultatnivåer och tillväxt. Qeep Group har nu förvärvat 97,5 procent av aktierna och tillträder idag som ny huvudägare av AB Motala Verkstad.

- Arbetet löper som planerat och vi ser en god potential för tillväxt hos Motala Verkstad, säger Anders Holm, VD för Qeep Group.

AB Motala Verkstad är ett av Sveriges äldsta verkstadsföretag och en etablerad leverantör av högkvalificerade mekaniska produkter och servicetjänster. AB Motala Verkstad grundades år 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal. Produkterna som Motala Verkstad tillverkar för kunds räkning idag är exempelvis fartygsaxlar, medicinteknisk utrustning, öppningsbara broar, risersystem för oljeutvinning till havs och pumpar för processindustrin.