Qeep Group tecknar avtal om förvärv av AB Motala Verkstad

Qeep Group har tecknat avtal om att förvärva över 90 procent av aktierna i AB Motala Verkstad. Säljare är bland annat Elekta AB (publ) och Scana Steel Björneborg AB. Försäljningen genomförs under förutsättning att minoritetsägaren inte önskar nyttja sin förköps- eller hembudsrätt. Planerna att förvärva AB Motala Verkstad är en del i Qeep Groups långsiktiga strategi att vidareutveckla svenska företag med potential för nya resultatnivåer och tillväxt.

AB Motala Verkstad är ett av Sveriges äldsta verkstadsföretag och en etablerad leverantör av högkvalificerade mekaniska produkter och servicetjänster. AB Motala Verkstad grundades år 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal. Produkterna som Motala Verkstad tillverkar för kunds räkning idag är exempelvis fartygsaxlar, medicinteknisk utrustning, öppningsbara broar, risersystem för oljeutvinning till havs och pumpar för processindustrin.

- AB Motala Verkstad är ett specialiserat företag med ett flertal mycket bra kunder. Vi ser en god potential för tillväxt och tänker satsa långsiktigt i Motala, säger Anders Holm, VD för Qeep Ventures, som ingår i Qeep Group.

AB Motala Verkstad ligger i framkanten av utvecklingen med marknadens bredaste utbud av komplexa mekaniska produkter. Företaget har cirka 125 anställda och en omsättning på 174 MSEK (2009). Bland kunderna finns företag som t.ex. Elekta, Tetra Pak, Scana Industrier, Siemens och Metso.

- Vi ser mycket positivt på att Qeep Group blir ny huvudägare till Motala Verkstad. De representerar entreprenörskap och kommer att tillföra bolaget både kompetens och ett stort engagemang som nya ägare, säger Bengt Gerger, Styrelseordförande i Motala Verkstad.