....Wanted: Business Manager Hydro Power ..Lediga Jobb: Affärschef Vattenkraft ....

....We are looking for a Hydro Power Business Manager! ..Vi söker en Affärschef Vattenkraft! ....

....MVG is perhaps Sweden's oldest start-up company with it's roots extending as far back as 1822. We have a clear vision of building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry. Our conviction is that we are stronger together with our customers, suppliers and employees. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822. Vi har en tydlig vision att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare.   ....

....We are looking for a Business Manager for the Hydro Power business segment. Our aim is to offer qualified services after the construction and design phase. For instance qualified project management, assembly management and supervision, assembly, mechanical work and welding as well as control and measurement. ..Vi söker en Affärschef för affärssegmentet Vattenkraft. MVGs mål är att genom denna tjänstetillsättning kunna erbjuda kvalificerade tjänster efter konstruktion och designfasen. Dessa utgörs av kvalificerad projektledning, montageledning, montage, mekanik- och svetsarbete samt kontroll och mätning. ....