....New foundation casting for the 25.5-meter lathe in Kristinehamn. ..Nytt fundament gjuts för 25,5 meters svarv i Kristinehamn....

....Efforts to mold a new foundation for the Poreba support lathe with 25.5 meter working length and up to 55 tons load is being completed right now in MVGs Kristinehamn factory at Höje...Arbetet med att gjuta ett nytt fundament för Poreba supportsvarv med 25,5 meters bearbetningslängd och upp till 55 ton last slutförs just nu i MVGs Kristinehamnsfabrik på Höje....