....MVG nominated for Brostipendiet 2018..MVG nominerade till Brostipendiet 2018....

....MVG is nominated for the Brostipendiet 2018 with the motivation "Motala Verkstad Group AB takes a 170-year production tradition in Kristinehamn further into the future.".. MVG är nominerade till Brostipendiet 2018 med motiveringen ”Motala Verkstad Group AB tar en 170-årig tillverkningstradition i Kristinehamn vidare in i framtiden”. ..

....The scholarship is awarded by the Chamber of Commerce Värmland Local Department Kristinehamn in order to prize a committed company that has shown positive qualities such as commitment, creativity, innovation and willingness for cooperation and development. We are very proud of this nomination! On December 7, we will know how it goes. .. Stipendiet delas ut av Handelskammaren Värmland Lokalavdelning Kristinehamn i syfte att premiera ett engagerat företag som visat positiva egenskaper som exempelvis engagemang, kreativitet, nytänkande och vilja till samarbete och utveckling. Vi är väldigt stolta över denna nominering! Den 7 december får vi veta hur det går. ….

....Read more.. .. Läs mer här… ....