....MVG Industrial Day in Gustavsvik..MVG Industridag i Gustavsvik....

....On July 11, 2016 MVG took another step in leading the consolidation of the Swedish engineering and machine tooling industry through the acquisition of Rolls-Royce machine shop in Gustavsvik. As part of this acquisition MVG now launches its annual MVG Industry Day.

We combine a fully featured guided tour of the Gustavsviks workshop plant and a half-day seminar focusing on Swedish and international engineering industry's future!

Where: Gustavsvik (Boat Builders Road 1, Kristinehamn, Tel: 0550-84000)

When: Wednesday, November 9 2016. The time: 11:45 to 16:15

Agenda:
11:45 a.m. to 1:00 p.m. A light lunch will be served and the opportunity to exchange experiences with other participants
13:00 to 13:15 Welcoming of MVG CEO, Anders Holm
13:15 to 13:45 Siemens Industrial Turbomachinery AB, the development of a competitive global supplier, Thomas Wahlstrom, Purchasing Gas Turbine
13:45 to 14:15 Rolls-Royce, a global player in change. Lars-Johan Margard Operations Manager and Magnus Karlsson Project Manager
14:15 to 14:45 Coffee and the opportunity to exchange experiences with other participants
14:45 to 15:45 Guided Tour of the workshop
15:45 to 16:15 MVG "portfolio offering," MVG Sales & Marketing Michael Bönnemark.
Close

A warm welcome! Contact Michael Bönnemark
Sales & Marketing Manager / Sales- & Marketing Manager

..

MVG tog den 11 juli 2016 ytterligare ett steg i att leda konsolideringen av Svensk bearbetningsindustri genom förvärvet av Rolls-Royce maskinverkstad i Gustavsvik.  Som ett led i detta förvärv lanserar MVG nu sin årligen återkommande MVG Industridag.

Vi kombinerar en fulländad verkstadsguidning av Gustavsviksenheten och en halvdags seminarium med fokus på svensk och internationell bearbetningsindustris framtid!

Var: Gustavsvik (Båtbyggarevägen 1, Kristinehamn, Tfn: 0550-84000)

När: Onsdagen den 9:e November 2016. Klockan: 11.45 - 16.15

Agenda: 
11.45 - 13.00 Enklare lunch serveras och möjlighet att utbyta erfarenheter med övriga deltagare
13.00 - 13.15 Välkomnande av MVG VD, Anders Holm
13.15 - 13.45 Siemens Industrial Turbomachinery AB, utveckling av en konkurrenskraftig global leverantörsbas, Thomas Wahlström, Inköpschef Gasturbin
13.45 - 14.15 Rolls-Royce, en global aktör i förändring. Lars-Johan Mårgård Operations Manager och Magnus Karlsson Project Manager
14.15 - 14.45 Kaffe och möjlighet att utbyta erfarenheter med övriga deltagare
14.45 - 15.45 Guidad Verkstadstur
15.45 - 16.15 MVG "portföljerbjudande" MVG Sälj-& Marknadschef Mikael Bönnemark.
Avslut

Varmt välkomna! Kontakta Mikael Bönnemark
Sälj-& Marknadschef/Sales-& Marketing Manager....

Direct:            +46 70 728 34 75
Switch:           +46 141 22 99 00
Email:             mikael.bonnemark@mvg.se
Website:         www.mvg.se