....Motala Verkstads workshop manager wins Leader of the Year at Motalagalan..Motala Verkstads verkstadschef vinnare av Årets ledare på Motalagalan....

....MVG are very proud of our workshop manager at Motala Verkstad, Håkan Johansson, who won Leader of the Year at Motalagalan this weekend. The price went to Håkan because of his passion, devotion and hard work to lead and turn Motala Verkstad from a difficult past to a very promising future. ..MVG är mycket stolta över vår verkstadschef på Motala Verkstad, Håkan Johansson, som vann Årets ledare på Motalagalan i helgen. Priset gick till Håkan på grund av hans passion, hängivenhet och hårda arbete med att leda och vända Motala Verkstad från ett svårt förflutet till en mycket lovande framtid. ....

IMG_5493.JPG