Motala Verkstad Group AB förvärvar David Sjölanders Mekaniska AB

Motala Verkstad Group AB (”MVG”) och Sjölanders Verkstads AB (”SVAB”) har idag kommit överens om att MVG skall förvärva samtliga aktier i David Sjölanders Mekaniska AB (”Sjölanders”) från SVAB.

Bolagen har verksamheter som väl kompletterar varandra, både vad avser kundsegment och produktionsresurser. Genom förvärvet kommer Sjölanders och MVG tillsammans kunna erbjuda marknaden en komplett produktionspartner.

– Det känns bra att Sjölanders genom detta samgående får kraftigt utökade resurser att möta framtida utmaningar, säger Ulf Sjölander, Ordförande i Sjölanders, som framöver kommer vara senior rådgivare till MVG.

– Genom att vi får ta del av Sjölanders kompetens inom framförallt svetsning och montage kommer vi kunna erbjuda marknaden heltäckande lösningar som en produktionspartner. Vi känner också en stolthet över att ha fått förtroendet att ta en verksamhet som Sjölanders in i framtiden och utveckla den, säger Albert Elfström, Ordförande i MVG.

Sjölanders kommer även fortsättningsvis finnas kvar som bolag och varumärke inom MVG koncernen, och Leif Andersson kvarstår som VD. Ulf Sjölander kommer ta en roll som rådgivare både till Sjölanders, men även till styrelsen i MVG.

– Det är med stor entusiasm som jag ser fram emot förstärkningen av MVG, både vad gäller fantastiskt kompetenta medarbetare inom tillverkning, men även i det strategiska arbetet. MVGs övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare och genom det här förvärvet blir vi starkare tillsammans med Sjölanders, säger Daniel Ellison, VD MVG.

För mer information kontakta:

Albert Elfström
Ordförande Motala Verkstad Group AB
070 382 83 04

Daniel Ellison
VD Motala Verkstad Group
073 920 99 10

Leif Andersson
VD David Sjölanders Mekaniska AB
076 764 77 85


Motala Verkstad, Sveriges äldsta nu verksamma verkstadsföretag, grundades år 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal. Idag är man en produktionspartner med kärnkompetens för bearbetning, tillverkning, avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella komponenter, delsystem, system och maskiner.

Motala Verkstad Group består idag av tre verkstäder: Motala Verkstad, MVG i Kristinehamn och MVG i Gustavsvik. Alla har ett långt förflutet inom svensk industri och är idag ledande marknadsaktörer inom sina respektive områden.

Sjölanders Mekaniska AB är en av Mälardalens största legoverkstäder, med en total verkstadsyta på ca. 9 000 kvm med ca. 60 medarbetare och en omsättning på ca. 70 miljoner kronor. De levererar kundspecifika lösningar inom svetsning, maskinbearbetning och montage. Huvudsakligen tillverkar vi stora och komplexa produkter i enstaka eller några få exemplar.

Sjölanders har hög kunskap inom projektledning och produktionsanpassning av de konstruktioner som de levererar samt erbjuder totalansvar för leveranser direkt till slutkunder runt om i världen. Vi har ett nära samarbete med ett antal underleverantörer exempelvis för ytbehandling och värmebehandling, vilket gör oss till en komplett helhetsleverantör vid legotillverkning.