Motala Verkstad bygger lyft- och svängmaskineri till Södra Marieholmsbron i Göteborg

Motala Verkstad fick nyligen uppdraget att konstruera, tillverka och montera ett lyft- och svängmaskineri till den nya Södra Marieholmsbron i Göteborg. Motala Verkstad står för totalentreprenad på maskineriet, inklusive hydraulik. Skanska-MTH Marieholmsbron HB är beställare och Trafikverket är slutkund.

Ordern uppgår till totalt 12 688 000 SEK och beräknas vara klar för montering i slutet av 2015.

Motala Verkstad har de senaste åren tillverkat lyft- och svängmaskinerier till Universitetsbron i Malmö och till järnvägsbron i Motala.

-  Vår samlade erfarenhet och kunskap om rörliga broar och mer specifikt lyft- och svängmaskinerier gör oss till rätt leverantör. Vi är glada över Skanska-MTH:s och Trafikverkets förtroende, säger Johan Stråhlin, Affärsansvarig bro på Motala Verkstad.

Enligt Trafikverket innebär utbyggnaden av den aktuella sträckan till dubbelspår att sårbarheten minskar för tågförbindelserna över Göta älv och ökar kapaciteten på järnvägen mot Göteborgs Hamn och industrierna på Hisingen.

-  Motala Verkstads erfarenhet är avgörande för ett projekt av den här storleken. Trafikverkets bedömning av Motala Verkstads maskinerilösningar i anbudsskedet gav höga poäng och vi känner oss trygga med den kunskap som finns inom företaget, säger Kenneth Wahlqvist, Projektchef på Skanska-MTH Marieholmsbron HB.

Det första tåget körs över bron i början av 2016.

Marieholmsbron över Göta älv och Säveån ska minska störningarna och öka robustheten i hela järnvägssystemet och möjliggöra mer godstrafik på järnväg. Den nya bron skall vara av typen lyftsvängbro och skall placeras nedströms, söder, om befintlig Marieholmsbro och så nära som det är tekniskt möjligt.(www.trafikverket.se)