....Mega Lathe inauguration..Invigning av Porebasvarven....

....Inauguration of the 25 meter Poreba Lathe was carried out with a brief celebration and ceremony on the 13th of December. The event was well attended by customers and employees at Kristinehamn Höje plant. It was with great interest all the assembled admired the extensive efforts made to get the whole setup in place and ready for operation. COO Carl Löftstrand thanked the installation team and all involved for making this possible. Present were also representatives of MVGs management and board of directors. The newly installed lathe represents a significant strengthening of Kristinehamn and MVGs strategic business partners. This is another fine example of how MVG works to create tactical as well as strategic cost- and supply management benefits in our long-term partnerships for the ultimate benefit of our key customers. ..Invigning av 25 meterssvarven i Kristinehamn Höje genomfördes med ett enklare firande under Lucia den 13e december och med uppskattat besök av kunder och anställda. Det var med stort intresse som alla församlade beundrade det omfattande arbetet som gjorts med att få hela installationen på plats och redo för drift. COO Carl Löftstrand tackade installationsteamet och alla involverade som gjort detta möjligt. På plats fanns även representanter för MVGs ledning och styrelse samt advisory board. Den nu installerade svarven utgör en väsentlig förstärkning för Kristinehamn och MVGs strategiska affärs- och samarbetspartners. Detta är ytterligare ett exempel på hur MVG arbetar för att skapa taktiska såväl som strategiska kostnads- och supplymanagementfördelar i långsiktiga partnerskap till fördel för våra nyckelkunder. ....