....Mattias Rosengren becomes new sales and marketing manager at Motala Verkstad Group..Mattias Rosengren blir ny sälj- och marknadschef på Motala Verkstad Group....

...."MVG is in a very exciting position and I am really looking forward to the task of developing and strengthening MVG's position in the market, together with management and employees. I have experience in leading business- and sales intense organizations. As sales and marketing manager I will use that knowledge to benefit from the continued construction of MVG" says Mattias Rosengren. ..”MVG befinner sig i ett mycket spännande läge och jag ser verkligen fram emot uppgiften att, tillsammans med företagsledningen och medarbetare, utveckla och stärka MVG:s position på marknaden. Jag har erfarenhet av att leda affärs- och säljintensiva organisationer och som sälj- och marknadschef kommer jag att använda den kunskapen till att gynna den fortsatta uppbyggnaden av MVG”, säger Mattias Rosengren. ....

....Mattias comes from a position as regional and section manager at ÅF Digital Solutions AB. He previously held various positions at ÅF Technology AB and served in Sweden and abroad as an army officer, titled Major. ..Mattias kommer närmast från en tjänst som region- och sektionschef på ÅF Digital Solutions AB. Han har tidigare haft en rad olika positioner på ÅF Technology AB samt tjänstgjort inom och utom Sverige som yrkesofficer bl.a. med titeln major. ....

...."It is with joy and confidence that we at Motala Verkstad Group (MVG) welcome Mattias Rosengren as new Sales and Marketing Manager. The consulting industry is not entirely different from the engineering industry. Basically, it is about investing their resources in a maximum and optimal way. Mattias background combined with his business sense, drive and proven leadership make him a perfect addition to us. At the same time, we are looking forward to strengthening our sales organization with two technical sales staff for an optimal team that can best meet our customers' demands" said Daniel Ellison, CEO. ..”Det är med glädje och framtidstro som vi på Motala Verkstad Group (MVG) välkomnar Mattias Rosengren som ny Sälj och Marknadschef. Konsultbranschen är inte helt olik verkstadsbranschen, i grund och botten handlar det om att belägga sina resurser på ett maximalt och optimalt sätt. Mattias bakgrund kombinerat med hans affärsmässighet, drivkraft och beprövade ledarförmåga gör honom till ett perfekt tillskott för oss. Samtidigt passar vi på att stärka upp vår säljorganisation med två tekniska säljare för ett optimalt team som kan tillmötesgå våra kunders krav på bästa sätt”, säger VD Daniel Ellison. ....

....Mattias joins MVH October 1, 2018. ..Mattias ansluter till MVG 1 oktober 2018. ....

....For more information contact..För mer information kontakta: ....

Daniel Ellison (VD)
+46 (0) 73 920 99 10
daniel.ellison@mvg.se

Charlotte Axelsson (HR Chef)
charlotte.axelsson@mvg.se
+46 (0)141-22 99 50
+46 (0)739-20 99 50