Södertälje E4 bron

Motala Verkstad har tillverkat maskineriet i den olycksdrabbade bron i Södertälje. Innan trafiken släpptes på över bron så vägde vi balansen mellan broklaff och motvikt, för att efter det tillsammans med Trafikverket provköra bron. Maskineriet fungerar fortfarande perfekt.

Vi vägde och provkörde bron torsdagen (18/8) innan trafikpåsläppet kl 05.00 måndagen efter.

Johan Stråhlin, Affärsansvarig, Bro, Mobil: 070-759 35 00

Motala Verkstad skylt

Motala Verkstad skylt

 
Provkörningen

Provkörningen