....Wanted: Production staff ..Lediga Jobb: Produktions-medarbetare ....

....We are looking for production staff to Kristinehamn!..Vi söker produktionsmedarbetare till Kristinehamn! ....

unnamed.jpg

....MVG is Sweden's perhaps oldest start-up company. We have roots extending as far back as 1822, but we have the energy and drive of a young company to further our clear vision; building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry.
Our conviction is that we are stronger with our customers, suppliers and employees. We are growing and looking for new team members for our production unit in Gustavsvik including CNC operators as well as marking and measurement technicians. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag. Vi har rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822 men vi har ett ungt företags energi att ta oss an vår tydliga vision; att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. 
Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi växer och söker nya kollegor till vår produktionsenhet i Gustavsvik däribland CNC-operatörer samt rits- och mättekniker. ....

....Our business is focused on large and heavy components where the one business is different from the other. If you are looking for tasks that challenge your creativity and solution finding capacity, you can be the one we are looking for. We offer a good work environment and team spirit. We show commitment for each other. We have a large machine fleet and work actively to support our employees to be skilled and capable in using multiple machines as well as having the skills for multiple work areas. We strive to have self-directed and courageous employees who act independently based on updated production plans in our Monitor System, carries out operator maintenance and contribute to the continuous improvement work in our business.  ..Vår verksamhet är inriktad på stora och tunga komponenter där få affärer är helt lika tidigare. Om du söker arbetsuppgifter som ställer krav på kreativitet och lösningsorientering kan du vara den vi söker. Vi kan erbjuda en god arbetsmiljö och gemenskap där vi ställer upp för varandra. Vi har en stor maskinpark och arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara mångkunniga och kunna köra flera maskiner/ha kompetens för flera arbetsområden. Vi strävar efter att ha självgående och modiga medarbetare som agerar självständigt utifrån uppdaterad produktionsplan i vårt affärssystem Monitor, utför operatörsunderhåll och bidrar till ständiga förbättringar i verksamheten.  ....