....Hannover Trade Show Launch..Hannovermässan öppnar sina portar. ....

....The Hannover Trade Show launched on the 24th of april. MVG is on display in the Swedish pavillion in hall 4. We were honoured by a visit of the swedish ambassador from Berlin and the swedish Trade council. A huge number of international and german exhibitors and visitors are present on the premises which are bustling with activity.
A number of interesting contacts have been established with potential customers in, amongst others, Belgium, China and Switzerland. Furthermore, there have been specific requests for quotations for some quite interesting projects and customers adding to our already valuable customer base. THese requests are interesting both from a technical point of view and from a business development perspective. We have also been approached by several highly qualified suppliers, i.e foundries, forges, subcontractors and specialists of whom some surely will prove valuable in the future. ..Hannovermässan startade den 24 april. MVG ställer ut i den svenska paviljongen i hall 4. Vi hedrades med ett besök av den svenska ambassadör i Tyskland och av representanter för svenska handelsrådet. Ett stort antal internationella och tyska utställare och besökare är närvarande i utställningslokalerna som är fulla av verksamheter.
Ett antal intressanta kontakter har etablerats med potentiella kunder i bland annat Belgien, Kina och Schweiz. Vi har även fått specifika förfrågningar och begäran om offerter för flera intressanta projekt. Intressanta både sett ur affärsperspektiv och ur teknisk synvinkel. Vi har också kontaktats av flera kvalificerade och kompetenta leverantörer, bl.a flera gjuterier, smedjor, underleverantörer och specialister, av vilka en del säkert kommer att visa sig värdefulla i framtiden. ....

....Ready to go at 0900..Redo för start 0900....

....Ready to go at 0900..Redo för start 0900....

....Visitors from Portugal..Besökare från Portugal....

....Visitors from Portugal..Besökare från Portugal....

....Chinese visitors..Besökare från Kina....

....Chinese visitors..Besökare från Kina....

....MVG information kiosk .. MVG Informationskiosk ....

....MVG information kiosk .. MVG Informationskiosk ....

....swedish ambassador from Berlin and the swedish trade council at MVG booth.. Sveriges ambassadör i berlin och representanter för swedish trade council i MVGs monter

....swedish ambassador from Berlin and the swedish trade council at MVG booth.. Sveriges ambassadör i berlin och representanter för swedish trade council i MVGs monter

....Swedish visitors with interesting ideas..Svenska besökare med intressanta ideer....

....Swedish visitors with interesting ideas..Svenska besökare med intressanta ideer....

....enthusiastic Vistor from Norway .. entusiastisk Besökare från Norge....

....enthusiastic Vistor from Norway .. entusiastisk Besökare från Norge....

tv detail.jpg

....Hannover Trade Show presentation..Hannover Trade Show presentation....


mässa 1.jpg
mess4.jpg
IMG_8464.JPG
mess 3.jpg
bizcard.jpg
...Tools of the trade..

.... .. .... .... Lina Galow, elmia, Skilled Organiser of the Swedish Subcontractor pavillion .. Lina Gallow, Elmia, skicklig arrangör av den svenska underleverantörspavillionen ....

.... .. .... .... Lina Galow, elmia, Skilled Organiser of the Swedish Subcontractor pavillion .. Lina Gallow, Elmia, skicklig arrangör av den svenska underleverantörspavillionen ....

Johanna Rahm från elmia bistod oss utställare på plats i mässan med entusiasm och engagemang.

Johanna Rahm från elmia bistod oss utställare på plats i mässan med entusiasm och engagemang.

.... .. .... ....Friendly coexhibitors and subcontractors from Sweden .. Trevliga utställarkollegor i Svenska subcontractorpavilliongen ....