....The foundation for the Mega Lathe is now complete!..Fundamentet för storsvarven är nu komplett!....

....The foundation for the 25 meter Poreba Mega Lathe is complete. Now commences the assembly of the huge lathe by our experts on site in Kristinehamn Höje. To be continued. ..Nu är fundamentet klart för den 25 meters stora supportsvarven av märket Poreba. Nu påbörjas själva montaget och uppställandet av den stora svarven på plats i Kristinehamn Höje verkstaden. Fortsättning följer. ....