....Elmia Show Heats Up. Massive interest ..Elmia hettar till. Massivt intresse ....

....The MVG Boot B07:12 at the Elmia Subcontractor Show have received much attention and several visitors expressing an interest in the new capacities and technologies added through the acquisition of the Gustavsvik Machine Workshop and also due to the many new opportunities and attractive offers available. Our representatives have received an unprecedented number of RFQs and inquiries, according to MVG Business Manager Marcus Sandling. A spectacular propeller blade is on display in the boot B07:12. This level of finish and attention to detail is characteristic of the Gustavsvik workmanship and Motala Verkstad Group. You may not need a blade such as this but you may be interested in top notch workmanship and precision. You are welcome to talk to us about it. ..MVGs monter på Elmia har fått ett stort intresse och mycket uppmärksamhet för alla de nya kapaciteter och tekniker som tillförts koncernen genom förvärvet av Maskinverkstaden i Gustavsvik men även MVGs nya attraktiva erbjudanden har rönt stor uppskattning. Ett hittills oöverträffat antal RFQs har mottagits av våra representanter i montern, likaså ett stort antal förfrågningar och invitationer, enligt affärschef Marcus Sandling. I montern visas även ett spektakulärt propellerblad med enastående finish, något som är karaktäristiskt för kvalitetsarbeten från Gustavsvik och Motala Verkstad Group. Du kanske inte har intresse av propellerblad själv men kanske av högkvalitativt arbete och precision för dina produkter och kunder. Du är välkommen att tala med oss. ....