Blue Future och MVG befäster sina positioner i Kristinehamn

Motala Verkstad Group AB (MVG) och Blue Future Sweden AB har idag kommit överens om att ytterligare stärka sina positioner genom att slå samman sina verksamheter i Kristinehamn. Den marina profil som sedan länge gjort Kristinehamn internationellt välkänd, befästs ytterligare i och med den här sammanslagningen.

MVG har idag fem produktionsanläggningar, en i Motala, två i Västerås samt två i Kristinehamn (Höje och Gustavsvik). Blue Future har en anläggning i Kristinehamn (Norra Verken) och verksamheterna kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. I samband med samgåendet kommer Linda Take att ta rollen som VD för samtliga tre anläggningar i Kristinehamn, vilka fortsättningsvis kommer att uppträda enhetligt på marknaden under namnet Blue Future.

”När vi utvärderar erfarenheter, kompetenser och resurser konstaterar vi att det här är bra både för oss och för våra kunder. Blue Futures starka ställning inte minst inom det marina servicesegmentet ges nu en unik möjlighet att växa och utvecklas ytterligare.” säger Linda Take, VD Blue Future.

”För MVG är det ett mycket värdefullt tillskott med Blue Futures verksamhet och kompetens. Blue Future kompletterar MVG på ett mycket bra sätt. Samtliga anläggningar och verksamheter inom koncernen har tydliga roller och är mycket viktiga för vår fortsatta starka tillväxt.” säger Daniel Ellison, VD MVG.

Frågor besvaras gärna av undertecknade:

Linda Take, VD, Blue Future
070-580 46 67
linda.take@bluefuture.se

Daniel Ellison, VD, Motala Verkstad Group
0141-22 99 00
daniel.ellison@mvg.se

Blue Future Sweden är en koncern med bas i Kristinehamn. Via våra dotterbolag, Blue Future Marine, Blue Future Turbine och Blue Future Innovation, levereras förstklassig service av framfartsutrustning för den marina industrin och turbinservice för vattenkraftverksindustrin samt olika typer av innovativa lösningar för exempelvis vattenrening. Gruppen sysselsätter cirka 40 personer och omsätter cirka 40 miljoner.

Motala Verkstad Group (MVG) är en verkstadskoncern med kärnkompetens för bearbetning, tillverkning, avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella system och produkter. Gruppen har verksamhet i Motala, Kristinehamn och Västerås, sysselsätter cirka 170 medarbetare och omsätter cirka 300 miljoner.