....Huge success for MVG Industrial Day ..Stor succe för MVG Industridag ....

....The first annual MVG Industry Day was a tremendous success. Welcoming was done by MVG CEO, Anders Holm and first keynote speaker was Thomas Wahlstrom, Purchasing Gas Turbine, Siemens Industrial Turbomachinery AB, on the development of a competitive global supplier. The presentation was much appreciated and received plenty of applause and positive comments. ..Den första årligen återkommande MVG Industridagen var en stor succce och mycket uppskattad av alla deltagare. VD Anders Holm välkomnade alla gäster och lämnade över till förste talaren, Thomas Wahlström, Inköpschef Gasturbin, Siemens Industrial Turbomachinery AB, temat var utveckling av en konkurrenskraftig global leverantörsbas. Presentationen var mycket uppskattad och fick långa applåder och många positiva kommentarer. ....

....The second keynote address was done by the Rolls Royce team in Gustavsvik, Lars-Johan Margard Operations Manager and Magnus Karlsson Project Manager. Topic: Rolls-Royce, a global player in change. Receiving accolades and flowers, this was a very inspirational message about turning things around despite how challenging it may seem. Many in the audiences could relate to that. ..Den andra presentationen gjordes av Rolls Royce team i Gustavsvik, Lars-Johan Margard Operations Manager and Magnus Karlsson Project Manager. Ämne: Rolls-Royce, en global aktör i förändring. Presentationen hyllades och presentatörerna fick blommor som ett tecken på uppskattning för ett mycket inspirerande budskap om hur man kan vända på utveckling oavsett stora utmaningar. Ett budskap många åhörare kunde känna igen sig i. ....

....Finally all participants were given a fully featured guided tour of the Gustavsviks Workshop by Workshop manager Niclas Häggroth and Technical manager Ulf Olsson. It was with great interest the tour participants asked questions and inquired into the outstanding facilities and machinery. ..Därefter vidtog en guidad tur i Gustavsviksanläggningen ledd av verkstadschef Niclas Häggroth och teknikchefen Ulf Olsson. Det var med stort intress som deltagarna ställde frågor och inspekterade den enastående anläggningen och dess moderna maskinpark. ....

....On a final note MVG Marketing manager Mikael Bönnemark opened up for new possibilities and invitations and greeted everyone a hearty Thank You and see you soon. ..Avslutningsvis öppnade MVGs Marknadschef Mikael Bönnemark för nya möjligheter och en invit till samtliga att fortsätta dialoger som påbörjats under mötet samt ett stort tack till alla församlade med en varm önskan om ett snart återseende. ....

....Images and video are available on request from Mikael Bönnemark and team. ..Bilder och video finns tillgängliga vid förfrågan till Mikael Bönnemark och team. ....

....Mikael Bönnemark, Sales-& Marketing Manager..Mikael Bönnemark, Sälj-& Marknadschef....
....Direct:            +46 70 728 34 75..Direkt:            +46 70 728 34 75....
....Switch:           +46 141 22 99 00..Växel:            +46 141 22 99 00....
....Email:             mikael.bonnemark@mvg.se..Email:             mikael.bonnemark@mvg.se....
....Website:         www.mvg.se..Hemsida:       www.mvg.se....
 

....Thomas Wahlstrom, Purchasing Gas Turbine, Siemens Industrial Turbomachinery AB..Thomas Wahlström, Inköpschef Gasturbin, Siemens Industrial Turbomachinery AB....

....Thomas Wahlstrom, Purchasing Gas Turbine, Siemens Industrial Turbomachinery AB..Thomas Wahlström, Inköpschef Gasturbin, Siemens Industrial Turbomachinery AB....

....Mikael Bönnemark and guests..Mikael Bönnemark och gäster....

....Mikael Bönnemark and guests..Mikael Bönnemark och gäster....

....Lars-Johan Margard Operations Manager and Magnus Karlsson Project Manager.Rolls Royce..Lars-Johan Margard Operations Manager och Magnus Karlsson Project Manager Rolls Royce....

....Lars-Johan Margard Operations Manager and Magnus Karlsson Project Manager.Rolls Royce..Lars-Johan Margard Operations Manager och Magnus Karlsson Project Manager Rolls Royce....

....MVG CEO Anders holm in introductory speech..Anders holm vd mvg introducerar bakgrunden för mvg....

....MVG CEO Anders holm in introductory speech..Anders holm vd mvg introducerar bakgrunden för mvg....