....Motala Verkstad Group appoints Daniel Ellison new President! .. Motala Verkstad Group utser Daniel Ellison till ny VD! ....

....The Board of MVG has appointed Daniel Ellison as the new CEO. He joins from Toyota Material Handling Europe in Mjölby where he since 2003 held several different positions. Daniel will take office on the 3rd of April 2017.
 
"We are very pleased with the recruitment of Daniel, who has the right profile and background for the mission. Our engineering group has had some challenging years with declining business volumes and staff reductions. Despite this, we have chosen a progressive strategy forward, including the addition of two new workshops to broaden our offer. Daniel contributes with his background from Toyota to develop MVG and to ensure that we continue to meet our customers' high demands on quality and delivery precision." Says Anders Holm, who returns to the role of Chairman.

Motala Verkstad Group performs qualified machining, welding and assembly of large, heavy components and systems. The group supplies components, subsystems and complete products and solutions to international industrial companies in several different industries.

"It will be very interesting and exciting to lead Motala Verkstad Group forward. With its close to 200-year history, the company has a fascinating background and we will reinforce MVGs position on the industrial map of the Nordic countries ", says Daniel Ellison, incoming President and CEO of Motala Verkstad Group.

For more information, please contact: Anders Holm, President, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 Alt email anders.holm@mvg.se


Motala Verkstad Group ( "MVG") is an engineering group in heavy qualified machining, welding and assembly. Customers consist mainly of well-known industrial companies in Scandinavia. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries, production units Motala Verkstad, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Growth takes place both organically and through acquisitions. MVG has approximately 160 employees and a turnover of SEK 200 million. For more information see www.mvg.se.

..

Styrelsen för MVG har utsett Daniel Ellison till ny VD. Han kommer närmast från Toyota Material Handling Europe i Mjölby där han innehaft ett flertal olika befattningar sedan 2003. Daniel tillträder sin befattning den 3 april, 2017.

”Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Daniel, som har helt rätt profil och bakgrund för uppdraget. Vår verkstadsgrupp har haft några besvärliga år med vikande affärsvolymer och personalneddragningar. Trots detta har vi valt en offensiv strategi framåt och bland annat tillfört två nya verkstäder för att bredda vårt erbjudande. Daniel kommer med sin bakgrund från Toyota att vidareutveckla MVG och verka för att vi fortsätter leva upp till våra kunders höga krav på kvalitet och leveransprecision. ”, säger Anders Holm, som återgår till rollen som styrelsens ordförande.                                                                                                                 
Motala Verkstad Group utför kvalificerad maskinbearbetning, svets och montage av stora, tunga komponenter och system. Gruppen levererar komponenter, delsystem och kompletta produkter och lösningar till internationella industriföretag i flera olika branscher.

”Det ska bli mycket intressant och spännande att få leda Motala Verkstad Group framåt. Med sin snart 200-åriga historia så har bolaget en fascinerande bakgrund och vi ska se till att än en gång sätta MVG på industrikartan i Norden!”, säger Daniel Ellison, tillträdande VD och Koncernchef för Motala Verkstad Group AB.

För mer information, kontakta: Anders Holm, VD, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 alt mail anders.holm@mvg.se

 

Motala Verkstad Group (”MVG”) är en verkstadsgrupp inom tung kvalificerad maskinbearbetning, svets och montage. Kunderna består främst av välkända industriföretag i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 160 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. För mer information se www.mvg.se. ....