Blue Future och MVG befäster sina positioner i Kristinehamn

Motala Verkstad Group AB (MVG) och Blue Future Sweden AB har idag kommit överens om att ytterligare stärka sina positioner genom att slå samman sina verksamheter i Kristinehamn. Den marina profil som sedan länge gjort Kristinehamn internationellt välkänd, befästs ytterligare i och med den här sammanslagningen.

MVG har idag fem produktionsanläggningar, en i Motala, två i Västerås samt två i Kristinehamn (Höje och Gustavsvik). Blue Future har en anläggning i Kristinehamn (Norra Verken) och verksamheterna kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. I samband med samgåendet kommer Linda Take att ta rollen som VD för samtliga tre anläggningar i Kristinehamn, vilka fortsättningsvis kommer att uppträda enhetligt på marknaden under namnet Blue Future.

”När vi utvärderar erfarenheter, kompetenser och resurser konstaterar vi att det här är bra både för oss och för våra kunder. Blue Futures starka ställning inte minst inom det marina servicesegmentet ges nu en unik möjlighet att växa och utvecklas ytterligare.” säger Linda Take, VD Blue Future.

”För MVG är det ett mycket värdefullt tillskott med Blue Futures verksamhet och kompetens. Blue Future kompletterar MVG på ett mycket bra sätt. Samtliga anläggningar och verksamheter inom koncernen har tydliga roller och är mycket viktiga för vår fortsatta starka tillväxt.” säger Daniel Ellison, VD MVG.

Frågor besvaras gärna av undertecknade:

Linda Take, VD, Blue Future
070-580 46 67
linda.take@bluefuture.se

Daniel Ellison, VD, Motala Verkstad Group
0141-22 99 00
daniel.ellison@mvg.se

Blue Future Sweden är en koncern med bas i Kristinehamn. Via våra dotterbolag, Blue Future Marine, Blue Future Turbine och Blue Future Innovation, levereras förstklassig service av framfartsutrustning för den marina industrin och turbinservice för vattenkraftverksindustrin samt olika typer av innovativa lösningar för exempelvis vattenrening. Gruppen sysselsätter cirka 40 personer och omsätter cirka 40 miljoner.

Motala Verkstad Group (MVG) är en verkstadskoncern med kärnkompetens för bearbetning, tillverkning, avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella system och produkter. Gruppen har verksamhet i Motala, Kristinehamn och Västerås, sysselsätter cirka 170 medarbetare och omsätter cirka 300 miljoner.

​Motala Verkstad Group (MVG) anställer Stefan Hyltberg som Operativ Chef (COO)

MVG fortsätter sin tillväxtresa och stärker därför upp ledningen både strategiskt och operativt för att möta framtida utmaningar. Stefan Hyltberg, som arbetat mer än 10 år som yrkesofficer och därefter 8 år inom Partnertech och Scanfil med produktion, projekt samt sälj & marknad, utses till COO inom MVG.

”MVGs organiska tillväxttakt är fortsatt över 20%, och med en stark och dynamisk ägarstruktur i ryggen kommer den organiska tillväxtresan att fortsätta samtidigt som vi kommer växa genom förvärv. För att klara detta på ett bra sätt behöver vi förstärka företagsledningen på strategisk, taktisk och operativ nivå. Där kommer Stefan vara ett mycket uppskattat tillskott.” säger Daniel Ellison, VD för MVG gruppen.

”Stefan tillför ett starkt och väl beprövat ledarskap både från industrin och från sin militära bakgrund. Bakgrunden från Partnertech och Scanfil är mycket passande då de precis som MVG hela tiden söker ett långsiktigt produktionspartnerskap med sina kunder. Vi ser mycket fram emot att välkomna Stefan till MVG” säger Charlotte Axelsson, HR chef på MVG gruppen.

”Med en anrik historia, stort tekniskt kunnande och ett brett erbjudande är MVG en produktionspartner som erbjuder sina kunder hög kompetens och kostnadseffektiva lösningar i flera marknadssegment. Jag ser fram mot att få vara med och bidra på resan för att ytterligare stärka MVG:s nätverk och konkurrenskraft”. säger Stefan Hyltberg, tillträdande COO om sin satsning på MVG som ny arbetsplats.

Den organisatoriska förändringen kommer att genomföras i övergången mellan första och andra kvartalet.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Ellison, VD
073 920 99 10
daniel.ellison@mvg.se

image002.jpg

....Motala Verkstads workshop manager wins Leader of the Year at Motalagalan..Motala Verkstads verkstadschef vinnare av Årets ledare på Motalagalan....

....MVG are very proud of our workshop manager at Motala Verkstad, Håkan Johansson, who won Leader of the Year at Motalagalan this weekend. The price went to Håkan because of his passion, devotion and hard work to lead and turn Motala Verkstad from a difficult past to a very promising future. ..MVG är mycket stolta över vår verkstadschef på Motala Verkstad, Håkan Johansson, som vann Årets ledare på Motalagalan i helgen. Priset gick till Håkan på grund av hans passion, hängivenhet och hårda arbete med att leda och vända Motala Verkstad från ett svårt förflutet till en mycket lovande framtid. ....

IMG_5493.JPG

....MVG nominated for Brostipendiet 2018..MVG nominerade till Brostipendiet 2018....

....MVG is nominated for the Brostipendiet 2018 with the motivation "Motala Verkstad Group AB takes a 170-year production tradition in Kristinehamn further into the future.".. MVG är nominerade till Brostipendiet 2018 med motiveringen ”Motala Verkstad Group AB tar en 170-årig tillverkningstradition i Kristinehamn vidare in i framtiden”. ..

....The scholarship is awarded by the Chamber of Commerce Värmland Local Department Kristinehamn in order to prize a committed company that has shown positive qualities such as commitment, creativity, innovation and willingness for cooperation and development. We are very proud of this nomination! On December 7, we will know how it goes. .. Stipendiet delas ut av Handelskammaren Värmland Lokalavdelning Kristinehamn i syfte att premiera ett engagerat företag som visat positiva egenskaper som exempelvis engagemang, kreativitet, nytänkande och vilja till samarbete och utveckling. Vi är väldigt stolta över denna nominering! Den 7 december får vi veta hur det går. ….

....Read more.. .. Läs mer här… ....

Motala Verkstad Group AB förvärvar David Sjölanders Mekaniska AB

Motala Verkstad Group AB (”MVG”) och Sjölanders Verkstads AB (”SVAB”) har idag kommit överens om att MVG skall förvärva samtliga aktier i David Sjölanders Mekaniska AB (”Sjölanders”) från SVAB.

Bolagen har verksamheter som väl kompletterar varandra, både vad avser kundsegment och produktionsresurser. Genom förvärvet kommer Sjölanders och MVG tillsammans kunna erbjuda marknaden en komplett produktionspartner.

– Det känns bra att Sjölanders genom detta samgående får kraftigt utökade resurser att möta framtida utmaningar, säger Ulf Sjölander, Ordförande i Sjölanders, som framöver kommer vara senior rådgivare till MVG.

– Genom att vi får ta del av Sjölanders kompetens inom framförallt svetsning och montage kommer vi kunna erbjuda marknaden heltäckande lösningar som en produktionspartner. Vi känner också en stolthet över att ha fått förtroendet att ta en verksamhet som Sjölanders in i framtiden och utveckla den, säger Albert Elfström, Ordförande i MVG.

Sjölanders kommer även fortsättningsvis finnas kvar som bolag och varumärke inom MVG koncernen, och Leif Andersson kvarstår som VD. Ulf Sjölander kommer ta en roll som rådgivare både till Sjölanders, men även till styrelsen i MVG.

– Det är med stor entusiasm som jag ser fram emot förstärkningen av MVG, både vad gäller fantastiskt kompetenta medarbetare inom tillverkning, men även i det strategiska arbetet. MVGs övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare och genom det här förvärvet blir vi starkare tillsammans med Sjölanders, säger Daniel Ellison, VD MVG.

För mer information kontakta:

Albert Elfström
Ordförande Motala Verkstad Group AB
070 382 83 04

Daniel Ellison
VD Motala Verkstad Group
073 920 99 10

Leif Andersson
VD David Sjölanders Mekaniska AB
076 764 77 85


Motala Verkstad, Sveriges äldsta nu verksamma verkstadsföretag, grundades år 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal. Idag är man en produktionspartner med kärnkompetens för bearbetning, tillverkning, avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella komponenter, delsystem, system och maskiner.

Motala Verkstad Group består idag av tre verkstäder: Motala Verkstad, MVG i Kristinehamn och MVG i Gustavsvik. Alla har ett långt förflutet inom svensk industri och är idag ledande marknadsaktörer inom sina respektive områden.

Sjölanders Mekaniska AB är en av Mälardalens största legoverkstäder, med en total verkstadsyta på ca. 9 000 kvm med ca. 60 medarbetare och en omsättning på ca. 70 miljoner kronor. De levererar kundspecifika lösningar inom svetsning, maskinbearbetning och montage. Huvudsakligen tillverkar vi stora och komplexa produkter i enstaka eller några få exemplar.

Sjölanders har hög kunskap inom projektledning och produktionsanpassning av de konstruktioner som de levererar samt erbjuder totalansvar för leveranser direkt till slutkunder runt om i världen. Vi har ett nära samarbete med ett antal underleverantörer exempelvis för ytbehandling och värmebehandling, vilket gör oss till en komplett helhetsleverantör vid legotillverkning.

Motala Verkstad och Elekta Instrument förlänger samarbetsavtal

MVG_elekta.jpeg

AB Motala Verkstad och Elekta Instrument AB har förlängt deras avtal gällande produktion av Elektas strålkniv, Leksell Gamma Knife® Icon™, där Motala Verkstad ansvarar för inköp, produktion och montage till färdig strålkniv redo att skickas till slutkund. Avtalet förlängs med fem år.

– Vi är stolta och glada över att få förlängt förtroende som underleverantör av Elektas strålknivar. Vi ser detta som ett mycket gott betyg för MVG och vår förmåga som produktionspartner till Elekta, säger MVGs kundansvarig Anders Abrahamsson.

Avtalet innebär att samarbetet mellan Motala Verkstad och Elekta fördjupas på ett långsiktigt sätt och säkrar produktion och arbetstillfällen i Motala.

– Elektas strålkniv (Leksell Gamma Knife®) är en svensk uppfinning som i år firar 50 år. Elekta har ett långt samarbete med Motala Verkstad och det är roligt att vi kan fortsätta produktionen i Sverige. Förutsättningen är det förändringsarbete som nu sker i Motala Verkstad och det nära samarbete Elekta har med verksamheten. Vi ser fram emot många fler strålknivar tillsammans, säger Elektas inköpschef i Sverige Anna-Karin Thorsander.

– Avtalet löper över 5 år och det säkrar långsiktig produktion och ett större antal arbetstillfällen i Motala. I och med detta kommer vi att fira vårt 200-års jubileum som Motala Verkstad år 2022 som stolt produktionspartner till Elekta. Särskilt stolta är vi att som produktionspartner i och med detta avtal ha sänkt Elektas CO2 avtryck vid tillverkning av strålknivarna med 75% vilket innebär en minskning med minst 2000t CO2 under avtalsperioden, säger MVGs VD Daniel Ellison.

Motala Verkstad har producerat Leksell Gamma Knife-system till Elekta under många årtionden. Den första strålkniven tillverkades av Motala Verkstad 1974 och installerades på Karolinska sjukhuset. Idag behandlas mer än 70 000 patienter varje år världen över med denna typ av behandling.

AB Motala Verkstad ingår tillsammans med 3 andra produktionsenheter i Kristinehamn och Malmö i Motala Verkstad Group AB med säte i Motala.

AB Motala Verkstad, Sveriges äldsta nu verksamma verkstadsföretag, grundades år 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal. Idag är man en produktionspartner med kärnkompetens för bearbetning, tillverkning, avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella komponenter, delsystem, system och maskiner.

Motala Verkstad Group består idag av fyra verkstäder: Motala Verkstad, FM Industri i Malmö, MVG i Kristinehamn och MVG i Gustavsvik. Alla har ett långt förflutet inom svensk industri och är idag ledande marknadsaktörer inom sina respektive områden.

....Motala Verkstad Group (MVG) invests and reorganizes for the future!..Motala Verkstad Group (MVG) investerar och omorganiserar för framtiden!....

....MVG is a production partner for many of Sweden's major industrial groups in the processing, welding and assembly of individual components as well as large and complex industrial systems and complete machines. The Group has two workshops in Kristinehamn, one in Malmö and one in Motala. Together, the workshops have more than 500 years of experience in delivering to Swedish and international industry. ..MVG är en produktionspartner till många av Sveriges stora industrikoncerner inom bearbetning, svetsning och montage av enskilda komponenter såväl som stora och komplicerade industriella system och kompletta maskiner. Koncernen har två verkstäder i Kristinehamn, en i Malmö och en i Motala. Tillsammans har verkstäderna mer än 500 års erfarenhet av att leverera till svensk och internationell industri. ....

....In May 2018 a financially strong owner took a new approach to MVG. With a vision of a strengthened and successful MVG, a comprehensive investment and action program was launched. ..I maj 2018 tog en kapitalstark ägare ett nytt grepp kring MVG. Med en vision om ett stärkt och framgångsrikt MVG sjösattes då ett omfattande investerings och åtgärdsprogram. ....

....The investment program aims to strengthen MVG of personnel and mechanically by providing new skills and upgrading of the machinery. The action program aims to change the organization and operations so that MVG can more effectively meet customer requirements and future challenges. ..Investeringsprogrammet syftar till att förstärka MVG personellt och maskinellt genom tillförande av nya kompetenser och uppgradering av maskinparken. Åtgärdsprogrammet syftar till att förändra organisationen och verksamheten så att MVG på ett effektivare sätt kan möta kundernas krav och framtida utmaningar. ....

....As part of the action program, MVG now consolidates its operations to three locations, thus moving production from the Malmö workshop to other workshops. The change takes place in order to better coordinate production and delivery to the Group's customers. ..Som ett led i åtgärdsprogrammet konsoliderar nu MVG sin verksamhet till tre platser, och kommer därmed flytta produktionen från verkstaden i Malmö till övriga verkstäder. Förändringen sker för att bättre kunna samordna produktionen och leverans till koncernens kunder. ....

...."In our investment and action program, MVG is now investing in machinery, production capacity, production technology, maintenance and work environment. To further address efficiency, competitiveness and profitability in both the short and long term, as always in our industry, we need to produce more production hours on fewer square meters of high quality and lower environmental impact. Therefore, we now have to make some major structural changes. Production at FM Industri will be moved and distributed to the other three workshops and we will work intensively with our customers in this change, so that both we and customers will be strengthened out of this process, "says Daniel Ellison, CEO of MVG. ..”I vårt investerings och åtgärdsprogram satsar MVG nu på bland annat på maskinpark, produktionskapacitet, produktionsteknisk kompetens, underhåll och arbetsmiljö. För att ytterligare adressera effektivitet, konkurrensförmåga och lönsamhet på både kort och längre sikt så gäller det som alltid inom vår industri att producera fler produktionstimmar på färre kvadratmeter med hög kvalitet och lägre miljöpåverkan. Därför måste vi nu genomföra några större strukturella förändringar. Produktionen på FM Industri kommer att flyttas och fördelas på de andra tre verkstäderna och vi kommer jobba intensivt med våra kunder i denna förändring för att både vi och kund skall gå stärkta ut ur denna process” säger Daniel Ellison, koncernchef på MVG. ....

....The closure affects 20 employees at FM Industri, which was given notice on 3/9. ..Nedläggningen drabbar 20 anställda på FM Industri som varslats den 3/9. ....

...."We will offer some of our employees to move to one of our remaining three workshops and we are also in close dialogue with customers and colleagues in the industry in southern Sweden to ensure that as many people made redundant as possible to get a fast and efficient way to a new employment, "says Charlotte Axelsson, Human Resources Manager at MVG. ..”Vi kommer erbjuda en del av våra anställda att flytta till någon av våra kvarvarande tre verkstäder och vi för även en nära dialog med kunder och kollegor i branschen i södra Sverige för att säkerställa att så många av de varslade som möjligt får en snabb och effektiv väg till en ny anställning” säger Charlotte Axelsson, Personalchef på MVG. ....

....The action program has also meant that MVG reviewed its financial function and decided to outsource parts of it. ..Åtgärdsprogrammet har också inneburit att MVG sett över sin ekonomifunktion och beslutat outsourca delar av denna. ....

...."By outsourcing some support functions, we want to standardize and simplify some administration, thus focusing our business further on our customers and their need for an efficient production partner," concludes Daniel Ellison. ..”Vi vill genom att outsourca vissa stödfunktioner standardisera och förenkla viss administration och därmed fokusera verksamheten ytterligare på våra kunder och deras behov av en effektiv produktionspartner” avslutar Daniel Ellison. ....

....Any questions may be answered by Daniel Ellison, CEO MVG (daniel.ellison@mvg.se). ..Eventuella frågor besvaras av Daniel Ellison, koncernchef MVG (daniel.ellison@mvg.se). ....

....Mattias Rosengren becomes new sales and marketing manager at Motala Verkstad Group..Mattias Rosengren blir ny sälj- och marknadschef på Motala Verkstad Group....

...."MVG is in a very exciting position and I am really looking forward to the task of developing and strengthening MVG's position in the market, together with management and employees. I have experience in leading business- and sales intense organizations. As sales and marketing manager I will use that knowledge to benefit from the continued construction of MVG" says Mattias Rosengren. ..”MVG befinner sig i ett mycket spännande läge och jag ser verkligen fram emot uppgiften att, tillsammans med företagsledningen och medarbetare, utveckla och stärka MVG:s position på marknaden. Jag har erfarenhet av att leda affärs- och säljintensiva organisationer och som sälj- och marknadschef kommer jag att använda den kunskapen till att gynna den fortsatta uppbyggnaden av MVG”, säger Mattias Rosengren. ....

....Mattias comes from a position as regional and section manager at ÅF Digital Solutions AB. He previously held various positions at ÅF Technology AB and served in Sweden and abroad as an army officer, titled Major. ..Mattias kommer närmast från en tjänst som region- och sektionschef på ÅF Digital Solutions AB. Han har tidigare haft en rad olika positioner på ÅF Technology AB samt tjänstgjort inom och utom Sverige som yrkesofficer bl.a. med titeln major. ....

...."It is with joy and confidence that we at Motala Verkstad Group (MVG) welcome Mattias Rosengren as new Sales and Marketing Manager. The consulting industry is not entirely different from the engineering industry. Basically, it is about investing their resources in a maximum and optimal way. Mattias background combined with his business sense, drive and proven leadership make him a perfect addition to us. At the same time, we are looking forward to strengthening our sales organization with two technical sales staff for an optimal team that can best meet our customers' demands" said Daniel Ellison, CEO. ..”Det är med glädje och framtidstro som vi på Motala Verkstad Group (MVG) välkomnar Mattias Rosengren som ny Sälj och Marknadschef. Konsultbranschen är inte helt olik verkstadsbranschen, i grund och botten handlar det om att belägga sina resurser på ett maximalt och optimalt sätt. Mattias bakgrund kombinerat med hans affärsmässighet, drivkraft och beprövade ledarförmåga gör honom till ett perfekt tillskott för oss. Samtidigt passar vi på att stärka upp vår säljorganisation med två tekniska säljare för ett optimalt team som kan tillmötesgå våra kunders krav på bästa sätt”, säger VD Daniel Ellison. ....

....Mattias joins MVH October 1, 2018. ..Mattias ansluter till MVG 1 oktober 2018. ....

....For more information contact..För mer information kontakta: ....

Daniel Ellison (VD)
+46 (0) 73 920 99 10
daniel.ellison@mvg.se

Charlotte Axelsson (HR Chef)
charlotte.axelsson@mvg.se
+46 (0)141-22 99 50
+46 (0)739-20 99 50

....New majority owner in MVG..MVG får ny majoritetsägare....

....Motala Verkstad Group MVG has completed a new issue of shares addressed to LMK Forward AB (LMK), one of the major shareholders of MVG. This is an offensive venture to develop MVG and is made in the light of LMK perceiving major improvement opportunities for MVG and it opens for investments and structural changes enabling MVG's to increase sales and profitability. ..Motala Verkstad Group MVG har genomfört en nyemission riktad till LMK Forward AB (LMK), en av de större ägarna i MVG. Emissionen är en offensiv satsning för att utveckla MVG, och görs i ljuset av att LMK ser stora förbättringsmöjligheter för MVG.
....LMK will also actively work with the company through the board. ..Genom satsningen möjliggörs investeringar och strukturomvandlingar som har förutsättningar att lyfta MVGs omsättning och lönsamhet. LMK kommer också aktivt arbeta med bolaget genom styrelsen. ....
....MVG receives a partially new board of directors including Hans Andréasson and Albert Elfström who were chosen through LMK's mandate. Hans has a background as a lawyer at Mannheimer Swartling, and Albert have a long experience of restructuring and financing. Both currently working at MLT Corporate Finance. ..MVG har i och med detta också fått en delvis ny styrelse där Hans Andréasson och Albert Elfström valts in på LMKs mandat. Hans har en bakgrund som advokat på Mannheimer Swartling, och Albert har en lång erfarenhet av omstrukturering och finansiering. Båda arbetar idag på MLT Corporate Finance. ....

....For more information contact ..För ytterligare information kontakta....

Daniel Ellison, ....CEO..VD....
+46 (0) 73 920 99 10
daniel.ellison@mvg.se

Albert Elfström, ....Chairman..Ordförande....
+46 (0) 70 382 83 04
albert.elfstrom@mltcorporatefinance.se

Stronger Together. ..Starkare Tillsammans.

[SWEDISH]
 
Daniel-Ellison.jpg

....We are a production partner with medium weight and heavy machining as a core, as well as service and maintenance in machining, welding and assembly. We mainly work with long-term continuous volumes through mutual agreements with our customers. ..Vi är en produktionspartner med medeltung och tung bearbetning som kärna samt jobbar med service och underhåll inom maskinell bearbetning, svets och montage. Vi jobbar i huvudsak med långsiktiga kontinuerliga volymer genom ömsesidiga avtal med våra kunder. ....

....Our conviction is that we are   Stronger Together  with our customers, suppliers and employees! ..Vår övertygelse är att vi är   Starkare Tillsammans   med våra kunder, leverantörer och medarbetare! ....

....As a safe, reliable, customer-focused business partner with more than 500 years of combined production expertise, we are confident that long-term sustainable mutual profitable development with customers, suppliers and employees is the right way forward. ..Som en trygg, pålitlig kundfokuserad affärspartner med mer än 500 års kombinerad produktionsexpertis är vi förvissade om att långsiktig hållbar ömsesidig lönsam utveckling tillsammans med kunder, leverantörer och medarbetare är den rätta vägen framåt. ....

....Our customers demand fewer and more integrated suppliers who can help develop their business in a professional and long-term way. This means that we continue to consolidate the market and participate in outsourcing projects to create the market's most competitive offer. ..Våra kunder efterfrågar färre och mer integrerade leverantörer som på ett professionellt och långsiktigt sätt kan bidra till att utveckla deras affärer. Det gör att vi fortsätter konsolidera marknaden och delta i outsourcing-projekt för att skapa marknadens mest konkurrenskraftiga erbjudande. ....

....Daniel Elisson..Daniel Elisson....
....CEO..VD....
....Motala Verkstad Group..Motala Verkstad Group....

 
[ENGLISH]

....Our New "Old" Logo..Vår nya "gamla" Logo....

MVG_logo_2018_BLUE.png

....Our new Logo reflects modern industrial focus and efficiency and embodies the respect for knowledge, tradition and heritage from our four main workshops, each with their long successful industrial history and track record. It originates from the wellknown and familiar Motala Verkstad logo used for more than a hundred years. It has changed over time but has always been a hallmark for industrial excellence in Sweden and abroad. ..Vår nya logotyp speglar ett modernt industriell fokus och effektivitet och återkopplar respekten för kunskap, tradition och arv från alla våra fyra verkstäder, var och en med sin långa framgångsrika industrihistoria och track record. Den har sitt ursprung i den kända och välbekanta Motala Verktad-logotypen som använts under mer än hundra år. Den har förändrats över tiden men har alltid varit ett kännetecken för industriell excellens i Sverige och många andra länder. ....


mim_logo.png

....When Motala Verkstad was founded 1822 the first logo used depicted one of Motala Verkstads product prides, the balance steam engine, of which Motala manufactured a huge number over the years. ..När Motala Verkstad grundades 1822 visade den ursprungliga logotypen en av Motala Verkstads stoltheter, balansångmotorn, av vilka Motala tillverkade ett stort antal under de första åren. ....


mvlogo1.png

....By mid 19th century the logo was modernized to reflect the times and to allow for easier brand recognition. While the letters in the logo stands för M as in Motala and V as in Verkstad, the construct of the letters makes an iconic reference to honor the first logo with its balance steam engine. The logo on the left is the 1940 patented version. ..I mitten av 1800-talet moderniserades logotypen för att återspegla tiden och möjliggöra för enklare och tydligare varumärkesigenkänning. Medan bokstäverna i logotypen står för M som i Motala och V som i Verkstad, skapar själva bokstavskonstruktionen en symbolisk ikonisk referens till den första logotypen med sin balansångmotor. Logotypen till vanster är den som patenterades år 1940. ....


logo2.png

....While the logo has changed slightly over the close to two hundred years Motala Verkstad and its daughters have been operational, it is still easily recognizable and frequently brandished on many of the bridges, more than 400 of them, ships, more than 300 built, more than 1300 trains manufactured, plus a tremendous number of industrial and infrastructure objects, constructions and machines produced and manufactured by Motala and its daughters over the years. ..Även om logotypen har förändrats något över de idag närmare tvåhundra åren som Motala Verkstad och dess döttrar har varit verksamma, så är logotypen fortfarande enkelt igenkännlig och syns på de många broar som vi har byggt över åren, mer än fyrahundra av dem, fartyg - mer än trehundra, över 1300 tågfordon, en enorm mängd industri- och infrastrukturobjekt, konstruktioner och maskiner skapade och tillverkade av Motala och dess döttrar genom åren. ....

....Wanted: Production staff ..Lediga Jobb: Produktions-medarbetare ....

....We are looking for production staff to Kristinehamn!..Vi söker produktionsmedarbetare till Kristinehamn! ....

unnamed.jpg

....MVG is Sweden's perhaps oldest start-up company. We have roots extending as far back as 1822, but we have the energy and drive of a young company to further our clear vision; building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry.
Our conviction is that we are stronger with our customers, suppliers and employees. We are growing and looking for new team members for our production unit in Gustavsvik including CNC operators as well as marking and measurement technicians. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag. Vi har rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822 men vi har ett ungt företags energi att ta oss an vår tydliga vision; att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. 
Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi växer och söker nya kollegor till vår produktionsenhet i Gustavsvik däribland CNC-operatörer samt rits- och mättekniker. ....

....Our business is focused on large and heavy components where the one business is different from the other. If you are looking for tasks that challenge your creativity and solution finding capacity, you can be the one we are looking for. We offer a good work environment and team spirit. We show commitment for each other. We have a large machine fleet and work actively to support our employees to be skilled and capable in using multiple machines as well as having the skills for multiple work areas. We strive to have self-directed and courageous employees who act independently based on updated production plans in our Monitor System, carries out operator maintenance and contribute to the continuous improvement work in our business.  ..Vår verksamhet är inriktad på stora och tunga komponenter där få affärer är helt lika tidigare. Om du söker arbetsuppgifter som ställer krav på kreativitet och lösningsorientering kan du vara den vi söker. Vi kan erbjuda en god arbetsmiljö och gemenskap där vi ställer upp för varandra. Vi har en stor maskinpark och arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara mångkunniga och kunna köra flera maskiner/ha kompetens för flera arbetsområden. Vi strävar efter att ha självgående och modiga medarbetare som agerar självständigt utifrån uppdaterad produktionsplan i vårt affärssystem Monitor, utför operatörsunderhåll och bidrar till ständiga förbättringar i verksamheten.  ....

....Wanted: Production technician ..Lediga Jobb: Produktionstekniker ....

....We are looking for a production technician with CAD/CAM experience!..Vi söker en produktionstekniker med CAD/CAM-erfarenhet! ....

....MVG is Sweden's perhaps oldest start-up company. We have roots extending as far back as 1822, but we have the energy and drive of a young company to further our clear vision; building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry.
Our conviction is that we are stronger with our customers, suppliers and employees. We are looking for a Manager of Quality and External Environment that share our energy, conviction and ambition. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag. Vi har rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822 men vi har ett ungt företags energi att ta oss an vår tydliga vision; att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. 
Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi växer och söker en produktionstekniker som delar vår energi, övertygelse och ambition. ....

....We are in an expansive phase where we start cooperating with exciting customers and build routines for new and continuous articles. Together with our customers, we  engage in continuous production development and efficiency to ensure profitability and continued competitiveness for both parties. In order to succeed, we are looking for a skilled production technician / programmer who both dares and is on fire for questioning status quo.  ..Vi befinner oss i en expansiv fas där vi startar samarbeten med spännande kunder och bygger upp rutiner för nya och kontinuerliga artiklar. Tillsammans med våra kunder vill vi arbeta för ständig produktionsutveckling och effektivisering för att säkra lönsamhet och fortsatt konkurrensförmåga för båda parter. För att lyckas med detta söker vi en duktig produktionstekniker/programmerare som vågar och brinner för att ifrågasätta status quo. ....

....Wanted: Business Manager Hydro Power ..Lediga Jobb: Affärschef Vattenkraft ....

....We are looking for a Hydro Power Business Manager! ..Vi söker en Affärschef Vattenkraft! ....

....MVG is perhaps Sweden's oldest start-up company with it's roots extending as far back as 1822. We have a clear vision of building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry. Our conviction is that we are stronger together with our customers, suppliers and employees. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822. Vi har en tydlig vision att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare.   ....

....We are looking for a Business Manager for the Hydro Power business segment. Our aim is to offer qualified services after the construction and design phase. For instance qualified project management, assembly management and supervision, assembly, mechanical work and welding as well as control and measurement. ..Vi söker en Affärschef för affärssegmentet Vattenkraft. MVGs mål är att genom denna tjänstetillsättning kunna erbjuda kvalificerade tjänster efter konstruktion och designfasen. Dessa utgörs av kvalificerad projektledning, montageledning, montage, mekanik- och svetsarbete samt kontroll och mätning. ....

....Wanted: Quality and External Environment Manager!..Lediga Jobb: Kvalitets- och yttre miljöchef! ....

....We are looking for a Quality and External Environment Manager!..Vi söker en Kvalitets- och yttre miljöchef! ....

....MVG is Sweden's perhaps oldest start-up company. We have roots extending as far back as 1822, but we have the energy and drive of a young company to further our clear vision; building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry.
Our conviction is that we are stronger with our customers, suppliers and employees. We are looking for a Manager of Quality and External Environment that share our energy, conviction and ambition. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag. Vi har rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822 men vi har ett ungt företags energi att ta oss an vår tydliga vision; att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. 
Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi söker en chef för områdena kvalitet och yttre miljö som delar vår energi, övertygelse och ambition. ....

....MVG shows sales growth of 101%! .. MVG uppvisar en försäljningstillväxt på 101%!....

....MVG - Motala Verkstad Group AB has the ambition to become a leader in Sweden, the Nordic region and Northern Europe in the field of medium and heavy machining, assembly and welding. ..MVG – Motala Verkstad Group AB har som ambition att bli ledande i Sverige, Norden och Norra Europa inom medeltung och tung bearbetning, montering och svets. ....

....In recent years we have created a clear structural change and adaptation to the prevailing market, thus laying the foundations for strengthening our own and our customers' competitive advantages, which our customers now make use of by increasing their volumes. The market clearly demonstrates an increasingly globalized competition and this forces all parties in the market to develop their offers and grow stronger together. .. Under de senaste åren har vi skapat en tydlig strukturförändring och anpassning till rådande marknad och därmed lagt grunden för att stärka våra och våra kunders konkurrensfördelar vilket nu också våra kunder utnyttjar genom att lägga alltmer volym hos oss. Marknaden visar tydligt på en alltmer globaliserad konkurrens och detta tvingar alla parter i marknaden att utveckla sitt erbjudande och bli starkare tillsammans. ....

....In addition to leading quality and delivery precision, the business model, where our customers have access to the entire MVG's capability and capacity through a centralized customer organization, has been a contributing factor to strong sales growth. Accumulated during the first 6 months of 2017, MVG has a total increase of 101% (66% in comparable units), compared with the same period in 2016. .. Förutom en ledande kvalitet och leveransprecision så har affärsmodellen, där våra kunder har tillgång till hela MVG´s kapabilitet och kapacitet genom en centralt driven kundorganisation, varit en bidragande orsak till en kraftig försäljningstillväxt. Ackumulerat under det första 6 månaderna 2017 har MVG en försäljningsökning med totalt 101% (66% i jämförbara enheter), detta i jämförelse med samma period 2016. ....

....MVG offers high competence in advanced processing, complex welding and challenging assembly projects, on four different production units. MVG produces everything from components to ensuring the full flow from purchasing, production technology, production, warehousing and logistics for entire machinery / systems. .. MVG erbjuder hög kompetens inom avancerad bearbetning, komplex svetsning och utmanande monteringsprojekt, detta på fyra olika produktionsenheter. MVG producerar alltifrån komponenter till att säkerställa hela flödet från inköp, produktionsteknik, produktion, lager och logistik för hela maskinerier/system. ....


....For more information contact:
Daniel Ellison, CEO, Motala Verkstad Group AB, mail: daniel.ellison@mvg.se alt. 
Mikael Bönnemark, Sales& Marketing Manager, mail: mikael.bonnemark@mvg.se ..
För mer information, kontakta:
Daniel Ellison, VD, Motala Verkstad Group AB, mail: daniel.ellison@mvg.se alt. 
Mikael Bönnemark, Sälj& Marknadschef, mail: mikael.bonnemark@mvg.se ....

....Pulp & Paper Initiative .. Satsning på Pappers- och Massaindustrin ....

....Motala Verkstad Group Pulp & Paper Initiative ..Motala Verkstad Group Satsar på Pappers- och Massaindustrin ....

.... Motala Verkstad Group is one of Paper Province's newest member companies. Judging by the name, one might think that they are located in Motala - and so they do - but also in Kristinehamn and Malmö. A new important customer group is the pulp & paper industry. "In particular the Gustavsvik plant located in Kristinehamn has machines and operators with extensive experience from the paper and pulp industry. They are very capable of machining, welding and assembly," says Mikael Bönnemark, Sales and Marketing Manager. .. Motala Verkstad Group är ett av Paper Province nyaste medlemsföretag. Av namnet att döma kan man tro att de huserar i Motala – och det gör de också – men även i Kristinehamn och Malmö. En ny viktig kundgrupp finns inom pappers- och massaindustrin. ”I framförallt Gustavsvik i Kristinehamn finns maskiner och operatörer med erfarenhet från pappers- och massaindustrin. De är mycket kapabla inom bearbetning, svets och montage”, säger Mikael Bönnemark, sälj- och marknadschef. ....

micke.png

.... Motala Verkstad Group (MVG) originated in Motala Verkstad - one of Sweden's oldest mechanical industrial companies. It's only a few years left so they can celebrate two hundred years. "It's a great company. There is a culture and a pride, a legacy that everyone shows great commitment and responsibility for, says Mikael Bönnemark. .. Motala Verkstad Group (MVG) har sitt ursprung i Motala verkstad – ett av Sveriges äldsta mekaniska industribolag. Det är bara några år kvar så kan de fira tvåhundra år.  – Det är ett jättespännande företag. Det finns en kultur och en stolthet, ett arv som alla känner ett stort ansvar för, säger Mikael Bönnemark.  ....

.... The company was formed in connection with the construction of Göta Canal 1822. It was those who were responsible for the mechanical bridge solutions and the canal sluices. They soon became a well-known workshop all over the world, awarded over 15 times at world exhibitions. Motala Verkstad built the first tankers for the Nobel brothers and many other ships, over 400 in all. They have built over 800 bridges, such as Ahvazbron in Iran and Skeppsholmsbron in Stockholm. Furthermore, they have built over 1000 locomotives and so the story goes on. .. Bolaget bildades i samband med bygget av Göta kanal 1822. Det var de som ansvarade för de mekaniska brolösningarna och slussarna i kanalen. De blev snabbt en välkänd verkstad världen över, prisades över 15 gånger på världsutställningar. Motala Verkstad byggde de första tankfartygen till bröderna Nobel och många andra fartyg, över 400 stycken. De har byggt över 800 broar, exempelvis Ahvazbron  i  Iran och Skeppsholmsbron i Stockholm. De kan skryta med att ha byggt över 1000 lokomotiv och så vidare. ....

....Four production units .. Fyra produktionsenheter....
....In 2011, entrepreneurs Anders Holm and Johnny Dahlberg created a new vision for the company by acquiring Motala Verkstad and Motala Train with a group of investors, and eventually creating Motala Verkstad Group (MVG). After a number of eventful years of successes and challenges, a sale of the train operations and the acquisition of three more workshops, Motala Verkstad Group now stands very strong in the market with four capable production units from Malmö in the south to Kristinehamn in the north. Much has obviously changed over time, but it is clear that Motala Verkstad Group can still call itself a world-class workshop. ..Under 2011 skapade entreprenörerna Anders Holm och Johnny Dahlberg en ny vision för bolaget genom att med en grupp investerare förvärva Motala Verkstad och Motala Train samt med tiden skapa Motala Verkstad Group (MVG). Efter ett antal händelserika år med både framgångar och motgångar, försäljning av tågverksamheten och förvärv av tre verkstäder står nu Motala Verkstad Group sig mycket stark på marknaden med fyra produktionsenheter från Malmö i söder till Kristinehamn i norr.  Mycket har förstås förändrats under tidens gång, men klart är att Motala Verkstad Group fortfarande kan kalla sig en verkstad i världsklass. ....

.... Workshop with expert competence .. Verkstad med expertkompetens ....
....We can do most anything. We have about 150 machining machines. But, in fact, it's expert competence and the breadth of skills of our operators, welders and fitters that are unique. Those are our backbone. Motala Verkstad Group has a very high capability. They have experience and expertise from purchasing, technology development, production, control and NDP ... They even handle full logistics flows for their customers. For example, they manufacture braking machines, lifting and turning bridges, complete systems for the medical industry and entire defense systems. They are active in the marine, energy, mining and hydropower industries. ..Vi kan göra det mesta. Vi har cirka 150 större bearbetande maskiner. Men egentligen är det expertkompetensen samt bredden på kompetens hos våra operatörer, svetsare och montörer som är det unika. Det är de som är vår ryggrad.
Motala Verkstad Group har en mycket stor kapabilitet. De har erfarenhet och kompetens från inköp, teknikutveckling, produktion, kontroller och OFP… De sköter till och med hela logistikflöden åt sina kunder. Exempelvis tillverkar de bromaskinerier, lyft och svängbroar, kompletta system till medicinindustrin samt hela försvarssystem. De är bland annat aktiva inom marin-, energi-, gruv- och vattenkraftsindustrin. ....

.... The paper industry is a growing customer group .. Pappersindustrin en växande kundgrupp ....
....A growing customer group is in the paper and pulp industry. To further learn and know the market, they chose to become members of the Paper Province. "We are already working with the big name companies on doing renovations and with a lot of new manufacturing. But we want to grow and think it is important that manufacturing and competence stay and develop further in Sweden. We are committed to becoming a complete supplier for both service and new manufacturing of selected key components for the paper industry. We are quite unique and can handle the big volumes and requirements, says Mikael Bönnemark. ..En växande kundgrupp finns inom pappers- och massaindustrin. För att lära sig och förstå marknaden tyckte de att det var viktigt att bli medlemmar i Paper Province. – Vi jobbar redan mot de stora bolagen på renoveringssidan och även med en hel del nytillverkning. Men vi vill växa och tycker att det är viktigt att tillverkningen och kompetensen stannar och utvecklas i Sverige. Vi satsar på att bli en komplett leverantör för både service och nytillverkning för utvalda nyckelkomponenter åt pappersindustrin. Vi är ganska unika och klarar av de stora volymerna och kraven, säger Mikael Bönnemark. ....

 

....Hannover Trade Show Launch..Hannovermässan öppnar sina portar. ....

....The Hannover Trade Show launched on the 24th of april. MVG is on display in the Swedish pavillion in hall 4. We were honoured by a visit of the swedish ambassador from Berlin and the swedish Trade council. A huge number of international and german exhibitors and visitors are present on the premises which are bustling with activity.
A number of interesting contacts have been established with potential customers in, amongst others, Belgium, China and Switzerland. Furthermore, there have been specific requests for quotations for some quite interesting projects and customers adding to our already valuable customer base. THese requests are interesting both from a technical point of view and from a business development perspective. We have also been approached by several highly qualified suppliers, i.e foundries, forges, subcontractors and specialists of whom some surely will prove valuable in the future. ..Hannovermässan startade den 24 april. MVG ställer ut i den svenska paviljongen i hall 4. Vi hedrades med ett besök av den svenska ambassadör i Tyskland och av representanter för svenska handelsrådet. Ett stort antal internationella och tyska utställare och besökare är närvarande i utställningslokalerna som är fulla av verksamheter.
Ett antal intressanta kontakter har etablerats med potentiella kunder i bland annat Belgien, Kina och Schweiz. Vi har även fått specifika förfrågningar och begäran om offerter för flera intressanta projekt. Intressanta både sett ur affärsperspektiv och ur teknisk synvinkel. Vi har också kontaktats av flera kvalificerade och kompetenta leverantörer, bl.a flera gjuterier, smedjor, underleverantörer och specialister, av vilka en del säkert kommer att visa sig värdefulla i framtiden. ....

....Ready to go at 0900..Redo för start 0900....

....Ready to go at 0900..Redo för start 0900....

....Visitors from Portugal..Besökare från Portugal....

....Visitors from Portugal..Besökare från Portugal....

....Chinese visitors..Besökare från Kina....

....Chinese visitors..Besökare från Kina....

....MVG information kiosk .. MVG Informationskiosk ....

....MVG information kiosk .. MVG Informationskiosk ....

....swedish ambassador from Berlin and the swedish trade council at MVG booth.. Sveriges ambassadör i berlin och representanter för swedish trade council i MVGs monter

....swedish ambassador from Berlin and the swedish trade council at MVG booth.. Sveriges ambassadör i berlin och representanter för swedish trade council i MVGs monter

....Swedish visitors with interesting ideas..Svenska besökare med intressanta ideer....

....Swedish visitors with interesting ideas..Svenska besökare med intressanta ideer....

....enthusiastic Vistor from Norway .. entusiastisk Besökare från Norge....

....enthusiastic Vistor from Norway .. entusiastisk Besökare från Norge....

tv detail.jpg

....Hannover Trade Show presentation..Hannover Trade Show presentation....


mässa 1.jpg
mess4.jpg
IMG_8464.JPG
mess 3.jpg
bizcard.jpg
...Tools of the trade..

.... .. .... .... Lina Galow, elmia, Skilled Organiser of the Swedish Subcontractor pavillion .. Lina Gallow, Elmia, skicklig arrangör av den svenska underleverantörspavillionen ....

.... .. .... .... Lina Galow, elmia, Skilled Organiser of the Swedish Subcontractor pavillion .. Lina Gallow, Elmia, skicklig arrangör av den svenska underleverantörspavillionen ....

Johanna Rahm från elmia bistod oss utställare på plats i mässan med entusiasm och engagemang.

Johanna Rahm från elmia bistod oss utställare på plats i mässan med entusiasm och engagemang.

.... .. .... ....Friendly coexhibitors and subcontractors from Sweden .. Trevliga utställarkollegor i Svenska subcontractorpavilliongen ....

 

....MVG at the Hannover Show, free tickets ..MVG på Hannovermässan, gratis biljett....

....Hannover Trade Show, the world's leading industrial show. .. Hannovers Industrimässa är en av världens ledande industrimässor. ....

....Click image ABOVE for tickets .. Klicka bilden OVAN för biljett ....

....Click image ABOVE for tickets
.. Klicka bilden OVAN för biljett
....

Welcome to see us at the Hannover Trade Show (boot E52 in Hall 4) during the 24th to the 28th of April. We meet old and new trusted customers as well as possible new clients at one of the most inspiring industrial shows and take the opportunity to discuss business and future plans together.

You get a free entry ticket by clicking on the linked image to the right and register yourself. Make sure you do this well in advance so that your ticket gets activated.

You find more information about the Trade Show in the broschure below. You may also want to visit http://www.hannovermesse.de

Wir sehen uns in Hannover!

..

Välkommen att besöka oss i vår monter E52 i Hall 4 på Hannovermässan den 24 till 28e April. Vi passar på att träffa gamla såväl som nya kunder på en av världens mest inspirerande industrimässor samt att diskutera affärsmöjligheter och planer för framtiden.

Gratis inträdesbiljett om du klickar på bilden till höger och registrerar att du vill besöka oss och Hannovermässan. Gör det i god tid så biljetten blir aktiv.

Mer information om mässan finner du i nedan bilagd broschyr på engelska. Du kan även besöka http://www.hannovermesse.de

Wir sehen uns in Hannover! ....DM_3622_2016_hm17_besucherbroschuere_en_web.jpg

....Motala Verkstad Group appoints Daniel Ellison new President! .. Motala Verkstad Group utser Daniel Ellison till ny VD! ....

....The Board of MVG has appointed Daniel Ellison as the new CEO. He joins from Toyota Material Handling Europe in Mjölby where he since 2003 held several different positions. Daniel will take office on the 3rd of April 2017.
 
"We are very pleased with the recruitment of Daniel, who has the right profile and background for the mission. Our engineering group has had some challenging years with declining business volumes and staff reductions. Despite this, we have chosen a progressive strategy forward, including the addition of two new workshops to broaden our offer. Daniel contributes with his background from Toyota to develop MVG and to ensure that we continue to meet our customers' high demands on quality and delivery precision." Says Anders Holm, who returns to the role of Chairman.

Motala Verkstad Group performs qualified machining, welding and assembly of large, heavy components and systems. The group supplies components, subsystems and complete products and solutions to international industrial companies in several different industries.

"It will be very interesting and exciting to lead Motala Verkstad Group forward. With its close to 200-year history, the company has a fascinating background and we will reinforce MVGs position on the industrial map of the Nordic countries ", says Daniel Ellison, incoming President and CEO of Motala Verkstad Group.

For more information, please contact: Anders Holm, President, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 Alt email anders.holm@mvg.se


Motala Verkstad Group ( "MVG") is an engineering group in heavy qualified machining, welding and assembly. Customers consist mainly of well-known industrial companies in Scandinavia. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries, production units Motala Verkstad, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Growth takes place both organically and through acquisitions. MVG has approximately 160 employees and a turnover of SEK 200 million. For more information see www.mvg.se.

..

Styrelsen för MVG har utsett Daniel Ellison till ny VD. Han kommer närmast från Toyota Material Handling Europe i Mjölby där han innehaft ett flertal olika befattningar sedan 2003. Daniel tillträder sin befattning den 3 april, 2017.

”Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Daniel, som har helt rätt profil och bakgrund för uppdraget. Vår verkstadsgrupp har haft några besvärliga år med vikande affärsvolymer och personalneddragningar. Trots detta har vi valt en offensiv strategi framåt och bland annat tillfört två nya verkstäder för att bredda vårt erbjudande. Daniel kommer med sin bakgrund från Toyota att vidareutveckla MVG och verka för att vi fortsätter leva upp till våra kunders höga krav på kvalitet och leveransprecision. ”, säger Anders Holm, som återgår till rollen som styrelsens ordförande.                                                                                                                 
Motala Verkstad Group utför kvalificerad maskinbearbetning, svets och montage av stora, tunga komponenter och system. Gruppen levererar komponenter, delsystem och kompletta produkter och lösningar till internationella industriföretag i flera olika branscher.

”Det ska bli mycket intressant och spännande att få leda Motala Verkstad Group framåt. Med sin snart 200-åriga historia så har bolaget en fascinerande bakgrund och vi ska se till att än en gång sätta MVG på industrikartan i Norden!”, säger Daniel Ellison, tillträdande VD och Koncernchef för Motala Verkstad Group AB.

För mer information, kontakta: Anders Holm, VD, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 alt mail anders.holm@mvg.se

 

Motala Verkstad Group (”MVG”) är en verkstadsgrupp inom tung kvalificerad maskinbearbetning, svets och montage. Kunderna består främst av välkända industriföretag i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 160 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. För mer information se www.mvg.se. ....