....Total project responsibility..Totalt projektansvar....

....Motala Verkstad has extensive experience managing the entirity of large complex projects. Since 1937, we have produced a large number of hydraulic presses and associated systems for fibreboard, particleboard, MDF, HDF and hardboard.

Our presses are also used in the manufacturing of large grinding wheels, metal parts, components, rubber, aluminum and lead. Press technology is also used in the tensile testing of links and shafts for the largest anchor chains that are produced. Continuous service jobs, modernization and repair of entire plants for customers worldwide. We process, adjust and repair on site at the customer with mobile machinery. Upgrading outdated hydraulic system and automating the entire process.

All large, heavy components such as used in these presses are produced in our workshops. The press tables, columns, hot plates, cylinders, pistons and simultaneous equipment components is only a small part of what we produce. Our offer also includes new design, strength calculations and reengineering proposals. 

..

Motala Verkstad har stor vana att hantera hela komplexa projekt. Sedan 1937 har det inneburit tillverkning av ett stort antal hydrauliska pressar och tillhörande system för träfiberskivor, spånskivor, MDF, HDF, Masonite.

Våra pressar används även vid tillverkning av stora slipskivor, plåtdetaljer, komponenter i gummi, aluminium och bly. Presstekniken används dessutom vid dragprov av länkar och skacklar till de största ankarkättingar som tillverkas. Kontinuerliga serviceuppdrag, moderniseringar och reparationer av hela anläggningar hos våra kunder över hela världen. Vi bearbetar, justerar, riktar på plats hos kunderna med mobila maskiner. Uppgraderar föråldrade hydrauliska system och automatiserar hela processen.

Alla stora, tunga komponenter som dessa pressar består utav nytillverkar vi i våra verkstäder. Pressbord, kolonner, värmeplattor, cylindrar, kolvar och simultanutrustningskomponenter är bara en liten del av vad vi tillverkar. Vårt erbjudande omfattar även nykonstruktion, hållfasthetsberäkningar och ombyggnadsförslag.  ....