....Train Turntable in Kristinehamn..Tågvändskiva i Kristinehamn....

....

Renovation and relocation of tågvändskiva to Kristinehamn.

An old train turntable from the 30's were dismantled and restored. A new machinery was constructed, and the "pit" in Kristinehamn was modified to fit the renovated turntable. The work was done from 2008 to 2010.

..

Renovering och flytt av tågvändskiva till Kristinehamn.

En gammal tågvändskiva från 30-talet demonterades och renoverades. Ett nytt maskineri konstruerades samt att "gropen" i Kristinehamn modifierades för att passa den nyrenoverade vändskivan. Arbetet utfördes 2008-2010. ....