Tetra Pak Processing Systems

....Tetra Pak is the world leader in process and packaging of liquid food products. Activities include much more than the packaging of milk and juice. It also offers a wide range of world-leading process equipment for a batch of products from milk and ice cream to cheese, dryfood, fruits and vegetables and even dog food. By developing processes and packaging techniques in a natural way and without additives this preserves the nutritional value and taste of the products, while providing simplified and improved distribution to consumers. Motala Verkstad produces vital parts for process equipment in duplex steel for usage under high pressure and with high standards of cleanliness and precision.

..

Tetra Pak är världsledande inom processer och förpackning för flytande matvaror. Verksamheten omfattar mycket mer än förpackningar av mjölk och juice. Man erbjuder även ett brett sortiment av världsledande processutrustning för en flora av produkter från mjölk och glass till ost, torrmat, frukt och grönsaker och till och med hundmat. Genom att utveckla processer och förpackningstekniker som på ett naturligt sätt och utan tillsatser bevarar näringsvärde och smak på produkterna, förenklas och förbättras distributionen till konsumenterna. Motala Verkstad tillverkar vitala delar till processutrustning i duplexstål för arbeten under höga tryck och med höga krav på renhet och precision. ....