....Siemens Gasturbines..Siemens Gasturbiner....

....At Siemens Industrial Turbumachinery AB gas turbines are manufactured for industrial use with high efficiency and low emission levels. The gas turbines are absolutely world class in terms of low environmental impact. Combined Cycle Power Plants - where both gas turbines and steam turbines are combined - is characterized by extremely high efficiencies. A close example is the heat and power station delivered to Göteborg Energi, whose core consists of the gas turbine SGT-800 and the steam turbine SST-900; Both models manufactured in Finspång. The plant was commissioned in 2006 and provides Göteborg 1250 GWh and 1450 GWh per year, representing about a third of their total needs. The turbines are also sold as power sources for compressors and pumps in the oil and gas industry.

Motala verkstad delivers advanced components and subsystems including processing, testing and surface finishing of Siemens gas turbines and steam turbines.

..

På Siemens Industrial Turbumachinery AB tillverkas gasturbiner för industriellt bruk med hög verkningsgrad och låga utsläppshalter. Gasturbinerna ligger i absolut världsklass när det gäller låg miljöpåverkan. Kombikraftverk - där både gasturbiner och ångturbiner kombineras - kännetecknas av extremt höga verkningsgrader. Ett nära exempel är kraftvärmeverket till Göteborg Energi vars kärna består av gasturbinen SGT-800 samt ångturbinen SST-900; båda modellerna tillverkade i Finspång. Anläggningen togs i drift 2006 och ger göteborgarna 1 250 GWh el och 1 450 GWh fjärrvärme per år, vilket motsvarar cirka en tredjedel av deras totala behov. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar inom olje- och gasindustrin.

Motala Verkstad levererar kvalificerade komponenter och delsystem med både bearbetning, kontroll och ytbehandling till Siemens gasturbiner och ångturbiner. ....