....Examples of customers and projects..Exempel på kunder och uppdrag....

....

Motala Verkstad has, either as main contractor or subcontractor, worked with a number of companies and organizations on many different projects, where these are some of them. 

Examples of projects in 2013:

Kvicksund Bridge

 •     Modification of the pendulum tick kind and assembly.
 •     Delivery of new pendant bending cylinders and mounting.

Bagghusbridge

 • Design, manufacturing and installation of the new turning machinery.

The bridges at Björnavad and Friends Berga

 • Design, manufacture and installation of new hydraulic unit.

Channel Bridge in Saffle

 •    Manufacturing and installation of new hydraulic machinery, as well as renovation of existing hydraulic units.

City Line in Stockholm

 •  Manufacturing and installation of electrical, hydraulic and mechanical engineering to City Line.


Examples of projects in 2012:

Bridge Lyrestad E20 over Gota Canal

 • New mechanical and hydraulic systems. Manufacturing and assembly

University Bridge in Malmö

 • Service and maintenance of lifting and turning machinery. Construction of Motala Works in 2003.

Bridge on the Stream, the Stream channel

 • Design and development of new lift cylinders and mounting.

Bridge in Tottnäs

 • Design, manufacture and installation of new wedge-lock.

Two bridges in Lyrestad society and one of Rogstorp

 • Manufacturing and installation of new machineries.

Charlottenborg Bridge in Motala

 • Construction, manufacturing and installation of the new joint pain.

Railway bridge in Motala over the canal

 • Manufacturing and installation of new lifts and turning machinery.

..

Motala Verkstad har som huvudentrepenör eller som underentrepenör samarbetat med en rad företag och organisation där dessa är några av dem.


Exempel på uppdrag under 2013:

Kvicksundsbron

 •     Modifiering av pendelbockanslag samt montage.
 •     Leverans av nya pendelbockcylindrar samt montage.

Bagghusbron

 •     Konstruktion, tillverkning samt montage av nytt svängmaskineri.

Broarna vid Björnavad och Vännerberga

 •     Konstruktion, tillverkning samt montage av nya hydraulaggregat.

Kanalbron i Säffle

 •     Tillverkning och montage av nytt hydrauliskt maskineri, samt renovering av befintligt hydraulikaggregat.

Citybanan i Stockholm

 •     Tillverkning samt montage av El, Hydraulik samt mekanik till Citybanan.

 

Exempel på uppdrag under 2012:

Bro i Lyrestad på väg E20 över Göta Kanal

 •     Ny mekanik och hydrauliksystem. Tillverkning och montage

Universitetsbron i Malmö

 •     Service och underhåll på lyft och svängmaskineri. Bygg av Motala Verkstad 2003.

Bro vid Strömma, över Strömma kanal

 •     Konstruktion och framtagande av nya lyftcylindrar samt montage.

Bro i Tottnäs

 •     Konstruktion, tillverkning och montage av ny killåsning.

Två stycken broar i Lyrestad samhälle samt en i Rogstorp

 •     Tillverkning och montage av nya maskinerier .

Charlottenborgsbron i Motala

 •     Konstruktion samt tillverkning och montage av nytt ledverk.

Järnvägsbron i Motala över Göta kanal

 •     Tillverkning samt montage av nytt lyft och svängmaskineri. ....