....CPP Propeller system..CPP propellersystem....

Propeller genomsk.jpg

....Most of the propeller installations Motala Verkstad Group manufactures are for CPP (Controllable Pitch Propellers) systems. This means that the shafts are hollow and are an embedded system to control the propeller pitch. This increases the vessels' performance, maneuverability and energy efficiency. The picture comes from the Rolls-Royce Power Systems AG (formerly Tognum AG). ..De flesta av de propelleranläggningar som Motala Verkstad tillverkar är för CPP (Controllable Pitch Propellers) system. Det innebär att axlarna är ihåliga och ar ett inbyggt system för att styra propellrarnas stigning. Något som ökar fartygens prestanda, manöverbarhet och energieffektivitet. Bilden kommer från Rolls-Royce Power Systems AG (tidigare Tognum AG). ....