....Risers for safety systems to Dong Energy..Risers för säkerhetssystem till Dong Energy....

....Motala Verkstad produced and delivered in 2013 highpressure risers for Dong (Danish Oil and Natural Gas) Energy. The undertaking encompasses complete manufacturing including materials testing, surface treatment, classification and assembly. The products are delivered to the customer for final assembly on the platform Hejre presently in the Danish sector of the North Sea. Motala Verkstads customer was Cameron who has been responsible for the construction. ..Motala Verkstad har under 2013 tillverkat och levererat högtrycksrisers till Dong (Dansk Olje och NaturGas) Energy. Åtagandet har gällt komplett tillverkning inklusive material, testning, ytbehandling, klassning och montering. Produkterna har levererats färdiga till kunden för montering på plattformen Hejre, som finns i dansk sektor av Nordsjön. Motala Verkstads kund har varit Cameron som har ansvarat för konstruktionen. ....