CFO till Motala Verkstad Group

Motala Verkstad Group AB (MVGAB) är en expansiv industrigrupp med siktet ställt på tillväxt samt en eventuell börsintroduktion. Vi söker nu en CFO med gedigen industriell erfarenhet att axla ansvaret för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i bolaget.

Verksamheten
MVGAB omsätter ca 200 mkr fördelat över idag 4 dotterbolag. Dotterbolagen är verksamma inom tillverkningsindustrin och finns på tre orter och man har fortsatta expansionsplaner. Verksamheten har tidigare letts som i allt väsentligt separata dotterbolag med egna ledningsgrupper och en decentraliserad koncernstruktur. För att möjliggöra expansion och effektiv styrning mot visionen har verksamheten det senaste året centraliserats och styrs idag genom en koncernledningsgrupp i vilken CFO har en viktig roll. I ledningsgruppen sitter också VD, HR, Marknad/sälj samt COO.

Rollen
Uppgiften för CFO i verksamheten är att vara den som känner in hur verksamheten går och mår, att känna verksamheten i detalj och därigenom se helheter. Kort sagt – att vara den som administrativt leder koncernen.  I rollen som CFO rapporterar Du direkt till VD och deltar som adjungerad i styrelsearbetet.

Du driver budget- och prognosarbetet, du har kontroll på driftskostnader, marginaler, likviditetsplanering och verksamhetens ekonomiska åtaganden. Du känner av kundmixen och projektens betalningsplaner. Du har förmågan att snabbt skapa dig en bild av hur olika beslut slår i verksamheten och vilka effekter de får och agerar tillsammans med VD och koncernledningsgrupp utifrån detta.

I rollen ingår personalansvar för 5 personer varav delar av dem på distans. Du har utöver det även ansvar för de outsourcade funktionerna IT och Lönehanteringen.

Din profil
Du har gedigen industriell bakgrund och erfarenhet av ekonomiarbete på bolags/koncernnivå – som CFO eller ekonomichef. Vi tror också att du har jobbat som controller tidigare och då gärna inom tillverkningsindustrin. Du är van att driva verksamhet mot tydligt uppsatta mål med tät ekonomisk uppföljning och styrning. Du är civilekonom eller har motsvarande relevant akademisk utbildning.

 Du;

  • Tvekar inte att anta utmaningar och förmedlar energi, anger och driver inriktning i projekt och gillar att sätta tydliga och höga mål.
  • Planerar och organiserar ditt arbete på ett realistiskt sätt och samordnar resurser utifrån verksamhetens mål och status.
  • Förmedlar information på ett tydligt och enkelt sätt och har naturliga ledaregenskaper. Ditt ledarskap fokuserar på att skapa lag – att få ut det bästa ur din personalgrupp och att gynna samverkan inom verksamhetens som helhet genom att själv vara en lagspelare.
  • Du förutser problem och hittar genomförbara lösningar.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Unik resurs varvid vi hänvisar initial kontakt med dem.
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!

Sista ansökningsdatum är den 15/9. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst.

Ansökan tar vi helst emot genom att du registrerar dig i vår databas. Du är naturligtvis varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jonas Henrikson. Du når mig lättast via mail; jonas.henrikson@unikresurs.se