....

We are looking for an Account Manager with business development as a driving force

MVGs key strategy aims to consolidate heavy machining, welding and assembly in order to become the leading production partner for companies in search of that kind of production. In order to consolidate and to create organic growth through increased volumes from the existing customer base as well as from new, we are seeking an Account Manager with business as the driving force.

You will represent all of our units' capability in your canvassing and we believe that you are residing in the area around Kristinehamn.

Your work will mainly involve:

Responsible for sales of distributed clients and to drive Gustavsviksvägen in Kristinehamn
Drive strategic issues related to business development to customer or industry
Work with the establishment of business agreements and forecast on planned volumes
Identify and plan activities at the quote and order briefings
To succeed in the role, we believe that you need:

At least technical college degree or equivalent technical training or work experience
Documented multi-year experience working with business relationships and B2B sales
Experience in leadership and project management
Experience from industries such as marine, paper industry or energy is an advantage
Mastering Swedish and English in speech and writing where additional languages s a plus
You have many of the personal characteristics that are important in the role, you are / have;

Competitive with natural personal drive
Service-oriented and communicative
Other information
There are some business travel.
Access As soon as possible.
For further information please contact, Vice President Sales & Marketing Michael Bönnemark
Mobile +46 70-728 34 75, or via email mikael.bonnemark@mvg.se

Application
We want your application marked "Account Manager" by September 15 to jobb@mvg.se

Welcome with your application!..

Vi söker en Kundchef med affärsutveckling som drivkraft

MVG har strategin att vara aktiv inom konsolideringen av tung maskinbearbetning, svetsning och montering i syfte att bli en ledande produktionspartner för den typen av tillverkning. För att i den konsolideringen skapa organisk tillväxt genom ökade volymer, både från befintliga kunder men även från nya, söker vi nu en Kundchef med affärsutveckling som drivkraft.

Du kommer att företräda alla våra enheters kapabilitet i din kundbearbetning och vi tror att du har din hemvist i trakten runt Kristinehamn.

Ditt arbete kommer i huvudsak innebära att:

 • Ansvara för försäljning på fördelade kunder samt till enheten Gustavsvik i Kristinehamn
 • Driva strategiska frågor kopplat till affärsutveckling mot kund eller bransch
 • Arbeta med upprättande av affärsavtal samt prognos kring planerade volymer
 • Identifiera och planera aktiviteter vid offert- och ordergenomgångar

För att lyckas i rollen bedömer vi att du behöver:

 • Minst gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet
 • Dokumenterad flerårig erfarenhet från arbete med affärersrelationer och B2B försäljning
 • Erfarenhet av ledarskap och projektledning
 • Erfarenheter från branscher som den marina, pappersindustrin eller energi är meriterande
 • Behärska svenska och engelska i tal och skrift där ytterligare språkkunskaper är meriterande

Du har många av de personliga egenskaper som är viktiga i rollen, du är/har;

 • Tävlingsinriktad med ett naturligt personligt driv
 • Serviceinriktad och kommunikativ

Övrig information
Det förekommer en del resor i tjänsten.
Tillträde snarast efter överenskommelse.
För ytterligare information om tjänsten kontakta, Sälj- & Marknadschef Mikael Bönnemark
Mobil +46- 70-728 34 75, alternativt via mail mikael.bonnemark@mvg.se

Ansökan
Vi vill ha din ansökan märkt ”Kundchef” senast den 15 september till jobb@mvg.se

Välkommen med din ansökan!....