....MAZAK machining FOR QUALIFIED PROCESSING..MAZAK fleroperationsmaskin för kvalificerad bearbetning....

....MAZAK machining FOR QUALIFIED PROCESSING..MAZAK fleroperationsmaskin för kvalificerad bearbetning....

....Motala Verkstad Group offers world class system solutions..Motala Verkstad Group erbjuder systemlösningar i världsklass....

....We have the capacity to produce everything from small to very large and heavy parts in a total solution that includes design, machining, assembly, welding, nondestructive testing, inspection and documentation..Vi har kapacitet att producera allt från små till riktigt stora och tunga detaljer i en helhetslösning som inkluderar konstruktion, maskinbearbetning, montage, svets, oförstörande provning, kontroll och dokumentation....

....HANDLING bridge foundations..hantering av brofundament....

....Component production in small to medium series of mostly heavy and large parts are an area where the Motala Verkstad Group has long experience and extensive resources. Or how about the 125-ton lifting capacity, 6.5 meter carousel turning, one of northern Europe's largest boring machines or drilling, turning and support of up to 25 meter long products. ..Komponentproduktion i små till medelstora serier av främst tunga och stora delar är ett område där Motala Verkstad Group har lång erfarenhet och stora resurser. Eller vad sägs om 125 tons lyftkapacitet, 6,5 meters karusellsvarvning, ett av norra Europas största arborrverk samt borrning och supportsvarvning av upp till 25 meter långa produkter. ....

....PAINTING AND PAINT BOXES FOR objects UP TO 30X8X5M ..Målning och lackboxar för objekt upp till 30x8x5m....

....Our employees are competent, responsible and experiencedm and can handle your products safely. If your assignment fits us, you get a thorough proposal. Because we care about our customers' needs, we will be clear if the mission does not suit us. ..Våra medarbetare är kompetenta, ansvarstagande och erfarna, och kan hantera dina produkter på ett säkert sätt. Om ditt uppdrag passar oss får du ett genomarbetat förslag. Eftersom vi är måna om våra kunders behov kommer vi att vara tydliga med om uppdraget inte passar oss. ....

....We are supplier and partner to heavy industry and several global OEM's. Among other things, we have:..Vi är underleverantör och partner till tung industri och flera globala OEMs. Bland annat har vi:....

....EXTENSIVE AND stringent checks..Omfattande och rigorösa kontroller....

  • Component Production in small to medium series

  • The excellence when it comes to large, heavy components

  • 125 ton lifting capacity and carousel turning up to 6.5 meters in diameter

  • One of Northern Europe's largest boring machine.

..

  • Komponentproduktion i små till medelstora serier

  • Spetskompetens när det kommer till tunga och stora komponenter

  • 125 tons lyftkapacitet och karusellsvarvning upp till 6,5 meters diameter

  • Ett av Norra Europas största arborrverk....