kundsegmentv2.jpg
 

Motala Verkstad förser kvalitetsinriktade samarbetspartners inom ett stort antal verksamhetsområden med:

  • Högkvalificerade mekaniska produkter och komponenter i små och medelstora serier.

  • Service, underhåll samt rekonditionering/ uppdatering av produkter till infrastruktur- och processbranscher.

Genom samverkan och partnerskap med våra kunder och partners genereras lönsamhet för alla.

 

v51 Motala Verkstad.jpg

Kundspecifikt

Motala Verkstad Group erbjuder systemlösningar i världsklass. Vi har kapacitet att producera allt från små till riktigt stora och tunga detaljer i en helhetslösning som inkluderar konstruktion, maskinbearbetning, montage, svets, oförstörande provning, kontroll och dokumentation.

Valemon Statoil.jpg

Olja & Gas

Vi erbjuder projektledning, ingenjörskunnande, kontroll, oförstörande provning, dokumentation, montering, trycktestning, svetsning, klassning, ytbehandling bland annat enligt NORSOK och packning.

Marina Referensbild LCS1bow.jpg

Marint

Motala Verkstad Group har lång erfarenhet av Marina produkter. Vi arbetar både med mindre detaljer och axlar upp till 25 meter för framdrivningssystem till fartyg. Inom området kan vi erbjuda ett komplett åtagande från inköp av ämne till färdigbearbetad, provad och klassad detalj.

Elekta stra¦èlkniv referenser.jpg

Medicinteknik

Motala Verkstad är certifierade enligt ISO 13485 för att tillverka medicinteknisk utrustning. Vi hanterar hela tillverkningskedjan från materialinköp till leverans av komplett utrustning för leverans till kundens sjukhus världen över.

Bro360.jpg

Broar & Infrastruktur

Nybyggnation, underhåll, reparation och service av öppningsbara broar och liknande anläggningar. Motala Verkstad Group har byggt många av de fasta och öppningsbara stålbroarna som finns i Sverige. Vi gör både nybyggnationer, ombyggnader, reparation och service.

Wallboardpress bla¦è2.JPG

Hydrauliska Pressar

Motala Verkstad Group har expertis på pressar av olika slag. Vi erbjuder service, uppgraderingar, auditeringar av befintliga anläggningar med tillhörande statusrapporter och åtgärdsförslag

Energi

Motala Verkstad Group har lösningar av många olika slag för energiområdet. Turbo, hydro eller andra fält. Vi erbjuder nytillverkning, renoveringar, ombyggnation, service, underhåll och reparationer.

 

Försvar

Motala Verkstad Group har lösningar av många olika slag för energiområdet. Turbo, hydro elle andra fält. Vi erbjuder nytillverkning, renoveringar, ombyggnation, service, underhåll och reparationer.

 

Gruvdrift

Motala Verkstad Group har lösningar av många olika slag för energiområdet. Turbo, hydro elle andra fält. Vi erbjuder nytillverkning, renoveringar, ombyggnation, service, underhåll och reparationer.

 

Specialprojekt

Motala Verkstad Group har lösningar av många olika slag för energiområdet. Turbo, hydro elle andra fält. Vi erbjuder nytillverkning, renoveringar, ombyggnation, service, underhåll och reparationer.

 

Service & underhåll

Filler cccc

 
 

Total projekthantering och ledning

Filller bbbb