Motala Verkstad har expertis på pressar av olika slag. Vi erbjuder service, uppgraderingar, auditeringar av befintliga anläggningar med tillhörande statusrapporter och åtgärdesförslag.

Motala Verkstad har stor vana att hantera hela komplexa projekt. Sedan 1937 har det inneburit tillverkning av ett hundratals hydrauliska pressar och tillhörande system för träfiberskivor, spånskivor, MDF, HDF, Masonite.

Våra pressar används även vid tillverkning av stora slipskivor, plåtdetaljer, komponenter i gummi, aluminium och bly. Presstekniken används dessutom vid dragprov av länkar och skacklar till de största ankarkättingar som tillverkas.

Kontinuerliga serviceuppdrag, moderniseringar och reparationer av hela anläggningar hos våra kunder över hela världen. Vi bearbetar, justerar, riktar på plats hos kunderna med mobila maskiner. Uppgraderar föråldrade hydrauliska system och automatiserar hela processen. Alla stora, tunga komponenter som dessa pressar består utav nytillverkar vi i våra verkstäder i Motala. Pressbord, kolonner, värmeplattor, cylindrar, kolvar och simultanutrustningskomponenter är bara en liten del av vad vi tillverkar. Vårt erbjudande omfattar även nykonstruktion, hållfasthetsberäkningar och ombyggnadsförslag.

Kunder och referenser