....Postal address..Postadress....
Sjölanders Mekaniska
Navigatörgatan 6
SE–721 32 Västerås ....Sweden..Sverige....

....Telephone (switchboard)..Telefon (växel)....
+46 (0)141–22 99 00

Fax
+46 (0)141–22 99 04

....Visiting address..Besöksadress....
Sjölanders Mekaniska
Navigatörgatan 6
Västerås ....Sweden..Sverige....

....E-mail..E-post....
info(a)mvg.se offert.vasteras(a)mvg.se order.vasteras(a)mvg.se


Sjolanders_a-part-of_rgb.jpg

....Sjölanders Mekaniska AB supplies customer-specific solutions in welding, machining and assembly. Mainly we manufacture large and complex products in single or a few copies. ..Sjölanders Mekaniska AB levererar kundspecifika lösningar inom svetsning, maskinbearbetning och montage. Huvudsakligen tillverkar vi stora och komplexa produkter i enstaka eller några få exemplar. ....

....We have a high level of knowledge in project management and production adaptation of the designs we deliver and offer total responsibility for deliveries directly to end customers around the world. We work closely with a number of subcontractors, such as surface treatment and heat treatment, which makes us a complete comprehensive supplier of lottery manufacturing. ..Vi har hög kunskap inom projektledning och produktionsanpassning av de konstruktioner som vi levererar samt erbjuder totalansvar för leveranser direkt till slutkunder runt om i världen. Vi har ett nära samarbete med ett antal underleverantörer exempelvis för ytbehandling och värmebehandling, vilket gör oss till en komplett helhetsleverantör vid legotillverkning. ....


To reach us by e-mail, use firstname.lastname@mvg.se ..För att maila oss, använd fornamn.efternamn@mvg.se


....CEO..VD....
Leif Andersson

....Planning manager..Planeringschef....
Lena Högberg

....Production manager..Produktionschef....
Susanne Salomaa

....Production engineer..Produktionstekniker....
Erik Wilhelmsson

....Controller..Controller....
Pernilla von Essen

....Production manager welding..Produktionsledare svets....
Johnny Bohlin

....Manufacture and offer..Beredning och offert....
Håkan Jonsson

....Manufacture and offer..Beredning och offert....
Andreas Pettersson


....Sales & market..Sälj och marknad....