....Postal address..Postadress....
Blue Future Box 235
SE–681 25 Kristinehamn ....Sweden..Sverige....

....Telephone..Telefon....
+46 (0)141–22 99 00

Fax
+46 (0)141–22 99 04

....Visiting address..Besöksadress....
Blue Future Varnumsleden 5, Höje
Kristinehamn ....Sweden..Sverige....

....E-mail..E-post....
info(a)mvg.se
sales(a)mvg.se

 

BLF_a-part-of_rgb.jpg

....

Blue Future in Höje, Kristinehamn, has for many years been one of the leading workshops in Sweden in highly qualified mechanical products and services such as ship shafts, pipe and coupling systems for deepwater oil extraction and defense equipment.

Blue Future is at the forefront of the development of the broadest range of complex mechanical products. Our customers include companies such as Scana, Kongsberg, Caterpillar, Saab and BAE.

..

Blue Future på Höje i Kristinehamn är sedan många år en av de ledande verkstäderna i Sverige inom högkvalificerade mekaniska produkter och servicetjänster, exempelvis fartygsaxlar, rör- och kopplingssystem för utvinning av djuphavsolja samt försvarsutrustning.

Blue Future ligger i framkant av utvecklingen med marknadens bredaste utbud av komplexa mekaniska produkter. Bland kunderna finns företag som Scana, Kongsberg, Caterpillar, Saab och BAE.

....


To reach us by e-mail, use firstname.lastname@mvg.se ..För att maila oss, använd fornamn.efternamn@mvg.se


....Management..Ledning....

....CEO..VD....
Linda Take

....Manager production engineering and planning..Chef produktionsteknik och planering....
Kristian Lindén

....Head of purchase and logistics ..Chef inköp och logistik....
Christer Thyberg

Controller
Lars Nordström

....Production manager..Produktionschef....
Josef Bugariju

....Business unit manager on site..Affärsområdeschef uteservice....
Mikael Johansson