....Postal address..Postadress....
Blue Future Box 56
SE–681 22 Kristinehamn ....Sweden..Sverige....

....Telephone..Telefon....
+46 (0)141–22 99 00

Fax
+46 (0)141–22 99 04

....Visiting address..Besöksadress....
Blue Future Båtbyggarevägen 1, Gustavsvik
Kristinehamn ....Sweden..Sverige....

....E-mail..E-post....
info(a)mvg.se
sales(a)mvg.se

 

BLF_a-part-of_rgb.jpg

Blue Future in Gustavsvik, Kristinehamn is since many years one of the leading workshops in Sweden for highly qualified industrial components, products and services. For example ship propellers, water jets and marine systems as well as various products, components and equipments for several other industries. ..Blue Future på Gustavsvik i Kristinehamn är sedan många år en av de ledande verkstäderna i Sverige för högkvalificerade industriella komponenter, produkter och servicetjänster. Till exempel fartygspropellrar, vattenjet och system för marint bruk samt olika produkter, komponenter och utrustningar för ett flertal andra industrier.

Blue Future is a high-performance workshop with the broadest range of capacity and expertise. Customers include, among others, companies such as Kongsberg and other world-leading companies in their respective industries. ..Blue Future är en high-performance verkstad med marknadens bredaste kapacitets- och kompetensutbud. Bland kunderna finns bland andra företag som Kongsberg och andra världsledande företag inom sina respektive branscher.


To reach us by e-mail, use firstname.lastname@mvg.se ..För att maila oss, använd fornamn.efternamn@mvg.se


....Management..Ledning....

....CEO..VD....
Linda Take

....Manager production engineering and planning..Chef produktionsteknik och planering....
Kristian Lindén

....Head of purchase and logistics..Chef inköp och logistik....
Christer Thyberg

Controller
Lars Nordström

....Production manager..Produktionschef....
Tommy Karlsson

....Business unit manager on site..Affärsområdeschef uteservice....
Mikael Johansson


....Sales & market..Sälj och marknad....