Ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete

Allt vi gör inom Motala Verkstad Group genomsyras av kvalitet, från offert till slutleverans. Till vår hjälp har vi styrande processer, dokumentkrav och kvalitetsledningssystem, samt cerifieringar och kontroller, både egna och branschstyrda. Vårt miljöledningssystem hjälper oss att följa upp och ständigt förbättra vår miljöprestanda.

Motala Verkstad Group och dess dotterbolag är certifierat av DNV enligt ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 kvalitetsstandard, ISO 14001:2004 miljöstandard och ISO 3834-2:2005 svetsstandard. Företaget är också utvärderade av flera kunder.

Under början av 2014 kommer vi även att certifieras enl SS-EN 1090-1.

Vi har egna resurser för oförstörande provning enligt nivå 3.

provning ndt2.jpg

Auktoriserad personal som är certifierade för oförstörande provning (NDT level 3)

 
 
 

Tillverkning och distribution av komponenter, produkter och system

  • Total verkstadsyta 16300 m2 inklusive lager 2300 m2
  • Lyftkapacitet 60 ton
  • Takhöjd 8 m och 12 m
  • Dörrstorlek bredd 5 m, höjd 6 m
  • Nuvarande kapacitet ca. 81600 arbetstimmar I tvåskift
  • Antal anställda 63
  • MRP system Monitor