....We offer a workplace where

 • A safe working environment is a priority

 • The individual performance has great impact on our success

 • We work in teams and where teamwork is essential

 • You can develop in your role but also have the opportunity to try new roles

 • Leadership is coaching and to strengthen and develop the individual

Our goal is to hire

 

 • People who share the view that our values Respect, Commitment and Responsibility are important

 • People who understand the power of teamwork

 • People who like to constantly challenge existing approaches to improvement as a driving force

 • People who are committed and want to spread their knowledge in collaboration with colleagues and clients

..

Vi erbjuder en arbetsplats där

 • En säker arbetsmiljö är prioriterad

 • Individens prestation har stor påverkan på vår framgång

 • Vi jobbar i lag och där medarbetarskap är viktigt

 • Du kan utvecklas i din roll men även få möjlighet att prova nya roller

 • Ledarskapet är coachande och stärker och utvecklar individen

Vår målsättning är att anställa

 • Personer som delar uppfattningen att våra värderingar Respekt, Engagemang och Ansvar är viktiga

 • Personer som förstår styrkan i lagarbete

 • Personer som gillar att ständigt utmana existerande arbetssätt med förbättringsarbete som drivkraft

 • Personer som är engagerade och vill sprida sin kunskap i samarbete med kolleger och kunder....

....Working in Motala Verkstad Group means working together with colleagues on a variety of functions. This includes roles as salespeople, processors, production engineers, purchasers, economists, project managers, quality technicians, controllers, non-destructive testers, maintenance engineers, planners, welders, assembly staff and CNC operators. ..Att jobba inom Motala Verkstad Group innebär att du jobbar tillsammans med kolleger på en rad olika funktioner. Vi har bland annat roller som säljare, beredare, produktionstekniker, inköpare, ekonomer, projektledare, kvalitetstekniker, kontrollanter, oförstörande provare, underhållstekniker, planerare, svetsare, montörer och CNC-operatörer. ....

....If you are interested in working with us in Motala Verkstad Group, you are welcome to submit a spontaneous application. You can do that even though there is no available position that is right for you at this very moment. Click here to read more about a possbile career with us. ..Om du är intresserad av att jobba med oss inom Motala Verkstad Group är du välkommen att skicka in en spontanansökan. Det kan du göra trots att det inte finns någon ledig tjänst som passar just för dig, just nu. Klicka här för att läsa om möjligheterna hos oss. ....

Contact..Kontakt
+46 (0)141–22 99 00
info(a)mvg.se